12 kjappe om 12 brennbare temaer: Kristian Tonning Riise

– Jeg syns faktisk vi skal ha en K i RLE-faget.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Navn: Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre

Antall medlemmer: Ca. 4000 betalende

Alder: 28

Utdanning/bakgrunn: Har tatt flere enkeltemner på universitetet og jobbet fulltid i Civita

Fra: Ilseng i Stange

Hva er dette? I denne intervjuserien kan du bli bedre kjent med standpunktene til de ni største ungdomspartiene.

Fredag 18. august møtes alle lederne til debatt i regi av Aftenposten og Arendalsuka. Debatten kan strømmes gratis på ap.no og på vår Facebook-konto fra klokken 19.00.

1. Bør vi ha en fraværsgrense på skolen?

– Ja, og statistikken viser at innføring av grensen var riktig. De elevene som trenger mest å ha en grense, er de som ofte står i fare for å falle fra. Mange av dem som protesterer mest høylydt mot grensen, er typisk skoleflinke, som bare kunne ha møtt opp på eksamen og fått en grei karakter. Det er ikke dem vi er mest bekymret for.

2. Bør vi legge ned pelsdyrnæringen?

– Nei, men vi burde stille strengere krav om dyrevelferd. Hvis bøndene ikke klarer å fylle kravene, får de legge ned som konsekvens av det. Men politikere skal ikke gå inn og legge ned enkeltnæringer.

3. Skal vi ha egen karakter i sidemål?

– Nei, skriftlig undervisning i sidemål burde være valgfritt. Derfor burde man bare få karakter i det dersom man velger det som valgfag.

4. Bør vi forby hijab på barneskolen?

– Nei. Det er tross alt ikke et veldig frihetsberøvende plagg. Det er en uting om man putter hijab på barna for ikke å friste menn, men for mange kan det for eksempel være en måte å kopiere foreldrene sine på, en kulturell markør eller bare mote.

5. Skal vi ha mindre ulv i Norge enn vi har i dag?

– Ja. Det går utover både næringsinteresser og livskvalitet i distriktene. Skal vi ta vare på kulturlandskapet, må vi ha dyr på beite, og skal vi ta vare på jakten som verdi, må vi begrense antall rovvilt. Dessuten går det utover bruken av marka, fordi mange er redd for å møte ulv.

6. Bør vi tillate eggdonasjon for enslige?

– Vi har ingen vedtak på det, ettersom Høyre fortsatt er mot all eggdonasjon. Jeg er veldig tilhenger av eggdonasjon for par og ser ingen prinsipiell forskjell på egg og sæd. Men når det gjelder å få barn gjennom to ukjente donorer, er jeg litt usikker på om jeg syns det er riktig.

7. Skal vi tvinge kommuner til å slå seg sammen?

– Ja, i enkelte tilfeller er det riktig. Jeg er for den linjen vi har lagt oss på nå. I situasjoner der for eksempel to av tre kommuner har sagt ja og én står i veien, burde Stortinget kunne slå igjennom. Men i utgangspunktet bør det være frivillig basert.

8. Skal vi bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Ja, vi burde ha en konsekvensutredning. Det er litt rart å si kategorisk nei til å hente inn kunnskap fordi det kan føre til leting – selv om en utredning ofte er første steg på veien mot utvinning.

9. Bør eksamen i grunnskolen og på videregående fjernes?

– Nei. Sammen med standpunktkarakter gir eksamen det beste vurderingsgrunnlaget. Det er mest rettferdig at alle får prøve seg på den samme oppgaven, med de samme hjelpemidlene og med samme tid til disposisjon. Elever har også godt av å kjenne på å skulle prestere under press.

10. Bør omskjæring av guttebarn forbys?

– Nei, det tror jeg vil være helsemessig uforsvarlig. Omskjæring av gutter er ikke et veldig alvorlig inngrep om det gjøres på riktig måte av medisinsk personell. Men jeg har full forståelse for at folk har moralske problemer med et slikt religiøst betinget inngripen.

11. Skal vi ha en K i RLE-faget?

– Ja, jeg syns faktisk det. Det er ikke unaturlig å si at for å forstå norsk kultur, må man også forstå kristendommens plass og hva den har betydd for norske tradisjoner og kulturarv.

12. Bør hasj legaliseres?

– I alle fall avkriminaliseres. Vi bruker hinsides mye ressurser på å straffe og forfølge mennesker som i verste fall trenger helsehjelp. Rusavhengighet er et helseproblem, ikke et kriminalitetsproblem.

Neste intervju i serien:

Torsdag 17. august: Senterungdommen