SiD

Je suis kristen, muslim, jøde og ateist

  • Magnus Grundstad (18)
    Magnus Grundstad (18)
    nestleder i AUF Innlandet.
Det dukket opp flere motdemonstranter da Stopp islamiseringen av Norge (Sian) avholdt markering på Østre Torg på Hamar lørdag 12. september.

For å bevare et sterkt demokrati må man la alle få muligheten til å ytre seg.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.
Magnus Grundstad (18), nestleder i AUF Innlandet.

Jeg er glad for at jeg bor i et Norge for Ola Nordmann, med slekt som har bodd i Gausdal i alle generasjoner. Og for Rami med foreldre som måtte flykte fra krig og urettferdighet i Syria, som bor i rekkehuset på Holmlia. Et Norge der alle er like mye verdt.

Det har vært store debatter om ytringsfriheten i vårt flerkulturelle samfunn den siste tiden. Sian (Stopp islamisering av Norge) har demonstrert mot en verdi Norge er tuftet på: likeverdet. Det at alle er like mye verdt. Dette har forståelig nok skapt store reaksjoner fra motdemonstrantene, som går ut i gatene for likeverdet. For i Norge er Rami fra Holmlia like mye verdt som Ola nordmann fra Gausdal.

Må få ytre seg

Vi skal aldri ta ytringsfriheten fra Sian. Ytringsfriheten er den viktigste friheten og den mest fundamentale rettigheten i et demokrati. Den sikrer mindretallet retten til å si hva de mener.

For å bevare et sterkt demokrati må man derfor la alle få muligheten til å ytre seg. La ytringer møte motstand og medhold i det offentlige rom.

Sian skal få si sin mening i det offentlige rom. For det er bare i det offentlige rom vi kan møte, og ikke minst utfordre, de meningene Sian har om vårt flerkulturelle samfunn, med saklig og god argumentasjon.

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?

Den tyske sosiologen Jürgen Habermas snakker om «den herredømmefrie samtalen»: Alt som blir sagt, blir forstått av alle. Alle er åpne mot hverandre, og ingen føler seg presset. Ingen er opptatt av å få rett, men å sammen finne ut av hva som er rett. I dette ligger det en grunnleggende anerkjennelse av hverandre.

Dette betyr ikke at vi skal ønske Sians meninger velkomne med åpne armer.

Lærer av ulikhetene

Dette betyr at vi må erkjenne at Sians meninger finnes, og at vi må møte Sians meninger med argumentasjon i en offentlig debatt. Derfor er det synd om ingen ønsker å debattere med Sian. Det er nemlig bare i en offentlig debatt man får bukt med meninger som kan gi grobunn for uønskede og ekstreme tanker. Og det er bare i en offentlig debatt vi kan finne ut av hvilke bekymringer som skjuler seg i samfunnet.

I denne offentlige debatten skal det store flertallet i Norge stå stødig og forsvare vår aller viktigste verdi: At alle er like mye verdt.

Tar vi ikke debatten med dem vi er sterkt uenige med, som har bekymringer som for dem er reelle, kan det gå riktig ille. Da får høyreekstremismen plass til å vokse.

Norge skal alltid være et samfunn med plass til alle, et samfunn der alle er like mye verdt. Vi skal favne om vårt flerkulturelle samfunn, som kan gi oss lærdom, mening og nye perspektiver.

Et samfunn som er åpent og tolerant, der vi respekterer og lærer av forskjeller. Og der vi dyrker likheter. Bare slik kan vi skape et rettferdig og godt samfunn.

Les også

  1. Derfor orker jeg ikke lenger å demonstrere mot Sian

  2. Sian bruker ytringsfridommen til å kvele demokratiet


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Ytringsfrihet
  2. Demokrati
  3. Debatt