Nei, Natur og Ungdom, Høyesterett har ikke forrådt oss

  • Sigurd Meklenborg Salvesen
At Høyesterett baserer seg på en reell juridisk tolkning av lovverket, ser ut til å være utenkelig for Natur og Ungdom, skriver Sigurd Meklenborg Salvesen.

Jeg ble forferdet da jeg så hvordan Natur og Ungdom reagerte på Høyesteretts avgjørelse i klimasøksmålet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Jeg er utrolig takknemlig for dommen i klimasøksmålet. Dette er ikke fordi jeg mener at Norge gjør nok i klimaspørsmålet, ei heller synes jeg at klimaendringene er ufarlige. Jeg er takknemlig fordi dommen i realiteten var et forsvar av parlamentarismen.

Helt siden sent på 1800-tallet har offentlig makt kommet ikke fra kongen, regjering eller embetsverket, men fra våre folkevalgte representanter. All makt har vært samlet i Stortinget. Det er dette som er parlamentarisme. Det er dette som klimasøksmålet truet.

Kunne skapt presedens

Dersom klimasøksmålet hadde gått igjennom, hadde det skapt en presedens hvor Høyesterett plasseres over Stortinget. En presedens hvor høyesterett kan endre enhver lovgivning som Stortinget vedtar. Vi har sett hvordan dette fungerer i USA og jeg tviler sterkt på at noen her hjemme ønsker seg en slik ordning.

Misforstå meg ikke her, jeg tviler ikke på de gode intensjonene til Natur og Ungdom og Greenpeace. Jeg er sikker på at de utelukkende tenkte på planetens beste, men det ligger mer enn litt sannhet i at veien til det onde er brolagt med gode intensjoner.

Forrådt oss?

Derfor ble jeg enda mer forferdet da jeg så hvordan Natur og Ungdom reagerte på Høyesteretts avgjørelse. «Høyesterett har forrådt oss» er tittelen på mailen som ble sendt ut til NUs nesten 10.000 medlemmer.

At Høyesterett baserer seg på en reell juridisk tolkning av lovverket, ser ut til å være utenkelig for dem, så det forklares i stedet med at Høyesterett er samvittighetsløse og nekter å lytte til du unge.

At Høyesterett baserer seg på en reell juridisk tolkning av lovverket, ser ut til å være utenkelig for dem

Det er ikke Høyesteretts oppgave å lytte til de unge. Deres jobb er å tolke det etablerte lovverket. Det skremmer meg at en av Norges største ungdomsorganisasjoner kan tro noe annet.

At de, uten å blunke, føyer seg til listen over mennesker som blir rasende over at domstolene ikke adlyder dem og overkjører de demokratiske prosessene.

De norske domstolene skal ikke brukes til å drive politikk, men til å gjøre urett om til rett. Dette ser det ut til at Natur og Ungdom har glemt.