Solberg svikter studentene

  • Ole Andreas Myhrer Smith (20)
«Hva med studentene?» spør innsender Ole Andreas Myhrer Smith statsminister Erna Solberg i dette innlegget.

Vi har ikke lenger lik tilgang til utdanning.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I årets nyttårstale sa statsminister Erna Solberg (H) at «arbeid gir inntekt som sørger for mat på bordet og tak over hodet.» Men hva med studenter som mister jobben og ikke dekkes av dagpengeordningen?

Studielånet fra Lånekassen ligger på omtrent 123.500 kr. Det er ikke alene nok til å dekke alle utgifter.

Ole Andreas Myhrer Smith (20) er annenkandidat for Rødt Troms og fylkesleder for Rød Ungdom Troms.

«Skylder ungdommen»

Våren 2020 fikk studenter tilbud om et ytterligere lån på 26.000 kroner, hvorav 8000 var stipend. Et lignende eller bedre tilbud er ikke kommet siden. Regjeringen gir derimot flere milliarder i støtte til større selskaper i form av kontantstøtte og krisepakker. Jeg kunne ønske studentene fikk samme behandling.

Solberg sier i talen at «vi skylder ungdom å gjøre det vi kan for å gi dem en god fremtid». Jeg er imidlertid redd for hvor mange studenter som allerede har droppet ut av studiene som følge av pandemien. Og hvor mange som kommer til å droppe ut på grunn av økonomiske forutsetninger.

Om det skal være sånn at det bare er de med den størst arven eller de rikeste foreldrene som kan gå på skole, har vi ikke lik tilgang til utdanning lenger.

Altfor lavt stipend

Rett før jul ble det kjent at det skal sikres dagpenger for studenter over 30 år, hvis de ikke er fulltidsstudenter. Ifølge Solberg er det fordi fulltidsstudenter ikke skal bruke dagpenger som et alternativ til studiestøtten.

Men stipendordningen studenter får gjennom Lånekassen, er i seg selv altfor lav og langt under fattigdomsgrensen i Norge. Det har den vært gjennom flere regjeringer.

Det kan tenkes at en student må betale rundt 6000 i leie, et busskort til drøye 500 kroner og har et matbudsjett på om lag 2000 kroner. Med et slikt månedsbudsjett er det ikke penger igjen til andre utgifter eller kostnader.

De fleste må derfor jobbe ved siden av studiet for å få ting til å gå rundt.

Får ikke dagpenger

Når studenter blir permittert, uten krav på dagpenger, fører det til at mange må flytte hjem eller slutte på studiene. På Facebook er det opprettet grupper og underskriftskampanjer med tusenvis av signaturer og medlemmer. Her deles det tanker og bekymringer.

Solberg skryter av at butikkarbeidere har vært med på å holde hjulene i gang under pandemien. Jeg er enig med Solberg i butikkarbeidernes viktighet. Studenter jobber ofte i denne næringen. Derfor må vi gjøre noe som faktisk sikrer denne gruppen arbeidere tilgang til dagpenger.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.