Ja, Arbeiderpartiet, dette valget er et retningsvalg | Emma Hylland Mediås

  • Emma Hylland Mediås (16), Styremedlem Oppland Unge Høyre

Si ;D-innlegg: Høyre i regjering vil heller modernisere enn å reversere Norge.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg tror at Norge går i riktig retning. Vi ser at arbeidsledigheten endelig går ned, helsekøene er redusert med 70 000, og det er flere politifolk i gatene.

Fraværet og frafallet i skolen har gått ned, Norges forsvarsevne har gått opp, og klimagassutslippene går ned.

Likevel sier Arbeiderpartiet at Norge går i feil retning med Høyre i regjering. Det synes jeg er merkelig.

På lag med ungdom

Norge er fortsatt langt ifra perfekt, men jeg mener vi er på god vei mot Norge på sitt beste.

Stemmer du på Høyre 11. september, stemmer du på et parti som vil gi litt større frihet til deg og meg.

Et parti som tar både fysisk og psykisk helse på alvor, og vet at det viktigste er at alle får rask og god behandling, ikke om det står privat eller offentlig over sykehusdøren – så lenge staten betaler for behandlingen.

Stemmer du på Høyre, stemmer du på et parti som er på lag med ungdom, som vil ha verdens beste skole med flere helsesøstre, bedre lærere og mer tilpasset undervisning.

Vi må satse på grønn teknologi

Et parti som forstår at global oppvarming er en av vår tids største utfordringer, og at vi må satse på blant annet elbil og grønn teknologi.

Men som også forstår at oljenæringen ikke kan legges ned over natten, fordi den er så viktig for norsk økonomi og gir arbeidsplasser til 200 000 mennesker.

Et parti som mener at det aller viktigste er å sikre muligheter for alle, uansett hvem du er, hvor du kommer fra, hvem du elsker eller hva du tror på.

Så ja, Arbeiderpartiet, dette valget er et retningsvalg. Det er et valg der vi kan velge mellom en Arbeiderparti-ledet regjering som går til valg på lite annet enn å reversere alt som er blitt gjort de siste fire årene.

Eller vi kan velge fire nye år med Erna som statsminister. Høyre i regjering vil heller modernisere enn å reversere Norge. Istedenfor å svartmale alt, er vi i Høyre optimistiske.

Vi tror på Norge. Fordi vi tror på deg.