SiD

16-åringene er klare for å få stemmerett | Vilde Aasland Antonsen

  • Vilde Aasland Antonsen (16)
Som 16-åring er du ferdig med 10 års obligatorisk grunnskole, som vil si at du skal ha tilegnet deg nødvendige basisferdigheter, samt grunnleggende kunnskaper om samfunnet rundt deg, skriver Vilde Aasland Antonsen (16).

Si ;D-innlegg: Dagens 16-åringer har et bredere grunnlag til å levere inn sin stemmeseddel enn 18-åringene hadde i 1987, skriver Vilde Aasland Antonsen (16)

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Stemmerettsalderen er blitt senket flere ganger og senest i 1978, da alle 18-åringene fikk stemmerett for første gang, var det stor diskusjon mellom politikerne og stor uenighet blant befolkningen; akkurat som i dag.

Skeptiske til valgdeltakelse for 16-åringer

16-åringer i dag kan få barn, bli satt i fengsel, betale egenandel og skatt. Likevel får vi ikke være med på å ta viktige samfunnsrelaterte beslutninger.

De fleste er skeptiske til å la oss 16-åringer delta i valget. Dette er fordi de mener 16-åringer rett og slett er altfor unge og kunnskapsløse til å avgi en reflektert og gjennomtenkt stemme.

Om det egentlig er tilfelle at vi har for lite livserfaring, er litt for lite engasjerte og kanskje til og med litt naive, er ikke sikkert.

Jeg synes derfor det er på høy tid at den demokratiske ubalansen jevnes ut.

Vi unge bør være en del av et samfunn hvor vi tidlig kan få være med på å ytre meningene våre, i tillegg til at vi har en innvirkning.

Etablerer gode stemmerutiner

Som 16-åring er du ferdig med ti års obligatorisk grunnskole, som vil si at du skal ha tilegnet deg nødvendige basisferdigheter, samt grunnleggende kunnskaper om samfunnet rundt deg. Da burde du også kunne være med på å utforme samfunnet og velge hvem som skal styre over dine egne rettigheter, infrastrukturen og nærområdene.

Jeg stiller meg undrende til at stemmerettsalderen må følge myndighetsalderen

Det å senke stemmerettsalderen kan bidra til å etablere gode rutiner for å stemme allerede som ung. Hvis ungdommer blir vant med å stemme før de flytter hjemmefra, kan det ha en positiv effekt på valgdeltagelsen over tid.

Bred tilgang på informasjon og kommunikasjon

Stemmerettsalderen har stått i ro siden 1978, men før den tid ble den senket omtrent hvert 20. år. Nå har det gått snart 40 år uten endringer, og da er det vel sannelig på tide å få modifisert den stemmeberettigede alderen.

Siden den gang har unge mennesker modnet mye, og kunnskapen om samfunnet har økt betraktelig.

Vi må ta i betraktning at samfunnet har gjennomgått en rivende utvikling. Det er snakk om et informasjonssamfunn.

Informasjon er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Det er ikke det trykte ord som teller lenger. Dette betyr at dagens ungdom har mye bedre tilgang på informasjon og kommunikasjon enn 18-åringene hadde i 1978.

Jeg finner det rimelig å anta at dagens 16-åringer har et bredere grunnlag til å levere inn sin stemmeseddel enn 18-åringene hadde i 1978.

Lite demokratisk

Jeg stiller meg undrende til at stemmerettsalderen må følge myndighetsalderen. Selv om dette er det mest vanlige og mest praktiserte prinsippet er det flere land som har ulike aldersgrenser på stemmerettsalder og myndighetsalderen. Kanskje har disse landene innsett at ungdommen er en stor del av samfunnet og har tilgang til all informasjon de selv møtte ønske.

Det er lite demokratisk at Norge ikke evner å inkludere en så stor andel av befolkningen som 16/17 åringene utgjør i den avgjørende beslutningsprosessen.

Gi 16-åringene stemmerett, vi er klare for det.


Vilde Aasland Antonsen (16) ønsker å senke aldersgrensen slik at man kan delta i valget tidligere. Aldersgrense skaper generelt debatt:

Les også

  1. Michael (12): Senk aldersgrensen på AirWheel!

  2. Aldersgrensen på nødprevensjon må fjernes, skriver Anna Gjersøe Buran (19)

  3. Professor og psykolog Willy-Tore Mørch ber foreldre sette aldersgrense på nettet


Hør Aftenpodden Si ;D sin nyeste episode: Hvordan få bedre selvtillit?

Er du én av dem som skjelver før du skal holde en presentasjon, selv om du innerst inne vet at du kan stoffet?

Psykolog Aksel Inge Sinding gir råd om hvordan man kan bedre selvtillit og selvfølelse.

Hør den med et lite klikk her:

Les mer om

  1. Ungdom
  2. Debatt