SiD

Abdirahman søker jobb med et handikapp. Han har somaliske foreldre.

  • Ole-Fredrik Lambertsen
Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud. Hun tror utfordringene med diskriminering av personer med samme bakgrunn som Abdirahman ligger i kunnskapsløshet og kortsiktig tankegang.

Etter at Abdirahman Hassan (19) skrev til Si ;D om at han opplevde å bli diskriminert i arbeidslivet, ble han invitert til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

– Vi lever i et samfunn hvor man kan være hvem man vil. Man kan være en buddhist, en ikke-troende eller muslim – «whatever». Det er veldig trist at det finnes nedverdigende holdninger i arbeidslivet som skjer på bakgrunn av ens identitet, etnisitet, seksuelle legning eller av andre grunner, sier Abdirahman Hassan (19)

26. september skrev han et innlegg på Si ;D om hvordan han opplevde å bli diskriminert i søken på jobb. Der fortalte han om hvordan han og en etnisk norsk kompis søkte om den samme jobben.

Og selv om Hassan ifølge seg selv var bedre kvalifisert, fikk kompisen jobbtilbud, men ikke han selv.

Abdirahman Hassan (19) synes det er uvirkelig at det i 2016 fortsatt går an å bli utsatt for diskriminering som følge av hudfarge.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm (56) leste innlegget hans og skrev et svarinnlegg på Si ;D i «Det fossile hjørnet». Hun inviterte ham også til Oslo fra studietilværelsen i Trondheim for å bli bedre kjent med ham og situasjonen hans. Denne uken møttes de, og Si ;D fikk være med på møtet.

Der var også Lars Kolberg. Han er seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og jobber med en rapport som tar for seg akkurat den problematikken Hassan opplever.

Lære å være bevisst

Hassan er barn av førstegenerasjonsinnvandrere, men født og oppvokst i Norge, og har liten kjennskap til foreldrenes hjemland. Han får følelsen av å bli utestengt fra arbeidsmarkedet, til tross for at det ikke skulle være noe galt med kvalifikasjonene.

Bjurstrøm reagerer sterkt når hun hører Hassan fortelle.

– Dette er veldig, veldig alvorlig. Vi er helt avhengig av å få nettopp denne gruppen i jobb, sier hun.

LDOs hovedoppgave er å fremme likestilling og kjempe mot diskriminering. Sakene de får inn gjelder ikke alltid diskriminering i ansettelser, men diskriminering på bakgrunn av hudfarge og navn er et hinder for mange som Hassan i nettopp disse situasjonene.

Innlegget til Hassan førte til at han ble invitert til Oslo for å dele av sin opplevelse som annengenerasjons innvandrer i jobbmarkedet.

En undersøkelse fra 2012 gjort i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og Fafo viser at personer med et utenlandskklingende navn har 25 prosent mindre sjanse enn Ola Nordmann til å bli innkalt til intervju.

Dette forsøker LDO å gjøre noe med. Det gjør de blant annet ved aktiv rådgivning og å veilede og lære arbeidsgivere hvordan de skal rekruttere.

– Vi må lære arbeidsgiverne å være bevisst sine egne holdninger. Det er ikke bare med tanke på hudfarge. Det gjelder også alt som ikke fremstår nært og «vanlig» for den som skal ansette, sier Bjurstrøm.

– Veldig alvorlig

For som regel er ikke arbeidsgivernes holdninger bevisst, og til syvende og sist har alle med seg forutinntatte holdninger – enten de vil det eller ikke.

– Det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Sånn er det, sier Kolberg.

Bjurstrøm bruker seg selv som eksempel.

– Jeg må for eksempel bevisst passe på at jeg ikke ansetter en som er lik meg selv. Det kan virke trygt, men det trenger ikke være gunstig å ansette én til av meg. Så det er viktig å ha systemer som gjør at du får en objektiv vurdering.

Hanne Bjurstrøm er likestillings- og diskrimineringsombud. Hun tror utfordringene med diskriminering av folk med samme bakgrunn som Hassan ligger i kunnskapsløshet og kortsiktig tankegang.

Hun henvender seg direkte til Hassan.

– De bør ansette deg hvis du er den beste og ikke gå glipp av deg bare fordi de ser at du har et navn de synes er vanskelig å uttale. Det finnes mange eksempler på det, og det er veldig alvorlig, fortsetter hun.

LDO får inn rundt 500 henvendelser i året, men Bjurstrøm har likevel en oppfatning av at unge ikke er flinke nok til å bruke dem.

– Jeg tror det er mange unge mennesker som ikke tør å bruke stemmen sin, svarer Hassan.

– De er redd for at arbeidsgiveren skal lese artikkelen og ikke ville ansette dem på grunn av den, sier han.

Derfor mener både Bjurstrøm og Kolberg at det var både viktig og modig av ham å skrive om sine opplevelser på Si ;D.

Lars Kolberg forteller at LDO jobber med en rapport på god og likestilt rekruttering. Den skal komme før jul og gi forslag til tiltak hos myndighetene.

Diskriminering er ikke bare ille for den som ikke får jobben, mener de.

– Det er også ille for arbeidsgiveren ikke å ansette noen som ville vært godt egnet til å gjøre jobben. Alle mennesker har noen fordommer, og det er på en måte noe man ikke kan komme utenom. Det eneste man kan gjøre er å være bevisst på det, sier Kolberg.

Tro på praten som virkemiddel

– Hvorfor er diskriminering fortsatt en utfordring?

– Jeg tror det handler om kunnskapsløshet og kortsiktig tenkning. Jeg tror ikke de vet at det de gjør er ulovlig, men bare at det kan være upraktisk for eksempel å ansette en gravid kvinne. Derfor har jeg veldig tro på at det fungerer å snakke med dem. Det handler om at du skal ansette den som er best for din bedrift, og da skal den personen få den jobben, sier Bjurstrøm.

Nå har Hassan fått seg jobb som fundraiser i Røde Kors, men kanskje enda viktigere venter det straks eksamener. Han studerer statsvitenskap på første året på NTNU i Trondheim. Utdannelsen skal på plass.


Møtet med Likestillings- og diskrimineringsombudet ble iscenesatt som følge av et innlegg inn til Si ;D. Les innlegget her:

Les også

  1. Abdirahman Hassan (19): Få nordmenn liker å høre at det er diskriminering i arbeidslivet | Abdirahman Hassan

  2. Ombud Hanne Bjurstrøm svarte først i «Det fossile hjørnet»: Vi får stadig henvendelser fra folk som opplever seg diskriminert

Les gjerne mer om diskriminering i arbeidslivet:


Hvorfor hater folk i kommentarfeltet?

Vi spør vår faste psykolog Jørgen Flor om de psykologiske grunnene som ligger bak.

Si ;D-skribent Julie Moholt (21) mener de voksne er verst på å hetse i kommentarfeltene, mens sosiale medier-ansvarlig i Aftenposten, Kristin Grøntoft, gjester oss for å fortelle hvordan Aftenposten jobber når vi modererer kommentarfelt.

Les også

Her kan du høre alle Si ;D-podkastene!


Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her

Les mer om

  1. Diskriminering
  2. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  3. Likestillingsombudet
  4. Likestilling
  5. Jobb og karriere
  6. Arbeidsliv
  7. Arbeidsmarkedet