SiD

Drama har hjulpet meg!

  • Dramaelev Ved Jessheim Videregående
På grunnskolen ble jeg sett på som annerledes, og det var vanskelig for meg å få kontakt med andre. Slik er det ikke lenger, skriver dramaelev Synne M. Leinan (18). Bildet viser forestillingen "Peer, du lyver!" på Riksteateret.

Drama og teater gjør oss tryggere på oss selv og andre. Derfor burde alle få undervisning i det på grunnskolen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

På grunnskolen sa medelevene mine at de ikke så poenget med en utdanning i drama, men jeg var uenig. Nå studerer jeg drama på videregående og ser at drama på skolen er utrolig viktig.

Blir bedre i teori av drama

DICE-forskning, et toårig prosjekt støttet av EU, viser at man får bedre læreforståelse ved praktisk arbeid. Elevene får teste sine kreative ferdigheter, og over tid vil disse ferdighetene utvikles.

Jeg likte å være kreativ fra tidlig alder, men på grunnskolen besto hovedsakelig undervisningen av teoretisk arbeid. På dramalinjen på videregående har vi praktiske fag omtrent hver dag, så jeg får bruke min kreativitet i skolearbeidet.

Jeg opplever at jeg får bedre læreforståelse ved praktisk arbeid, samt større læringsglede. Den samme forskningen har også bevist at dramaelever blir flinkere i teoretiske fag. Drama på skolen har blant annet forbedret mine språkferdigheter og refleksjonsevner i stor grad.

Man lærer om mennesker

Drama er også bra og nødvendig fordi du lærer om mennesker. På grunnskolen ble jeg sett på som annerledes, og det var vanskelig for meg å få kontakt med andre. Det førte til at jeg måtte sette på en maske for å tilpasse skolemiljøet.

Da jeg begynte på videregående ble jeg kastet inn i et helt annet miljø. Å arbeide med mennesker ble et grunnleggende fundament i min skolehverdag.

Da klassen min ble kjent med hverandre, oppdaget vi raskt at alle hadde forskjellige, men også sterke personligheter.

Vi lærte å verdsette hverandres forskjeller, og siden begynnelsen av videregående har samholdet vårt vært sterkt.

Tryggere på meg selv

Etter snart tre år med drama har jeg fått en større trygghet på andre, men også meg selv. Jeg er blitt flinkere til å kommunisere og ta ordet i samtaler og diskusjoner.

Jeg er ikke lenger redd for å uttrykke meg. Denne tryggheten burde jeg og alle andre elever ha utviklet på grunnskolen!

I Opplæringsloven paragraf 9a-3 står det skrevet: «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosialt tilhør» . For å oppnå dette må grunnskolen ha dramaundervisning.

DICE-forskning har bevist at dramaelever trives bedre på skolen og føler seg tryggere. Drama har definitivt hjulpet meg!

Lek, men med hensikt

Når folk snakker om drama og teater, assosierer mange det med lek. Det stemmer, men jeg tror de fleste glemmer at vi leker med hensikt.

Vi leker for å skjerpe konsentrasjonen. Vi leker for å styrke samholdet. Vi leker for å lære noe. Men så leker vi selvfølgelig også for å ha det gøy.

Det skader jo ikke å ha det gøy når vi jobber med drama og teater. Det skaper godt arbeidsmiljø, men det aller viktigste: Det skaper trygghet.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook,Twitterog Snapchat (aft.sid).

Les også

  1. Kan alt måles ved en karakter?

  2. Slipp kjønnshårene fri!

  3. Til alle spiseforstyrrede: Det blir bedre!

Synne M. Leinan (18)