Prøveordningen med stemmerett for 16-åringer er lagt på is. Regjeringen svikter de unge | Øystein Kolstad Kvalø

Det er hverken farlig eller bortkastet at unge får stemme. Det gir derimot unge en følelse av at det er viktig med demokrati, skriver Øystein Kolstad Kvalø, leder i Press.

Si ;D-innlegg: Jeg er svært usikker på om modenhet lar seg måle.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I kommunevalget 2011 og 2015 ble det gjennomført prøveprosjekter med stemmerett for 16- og 17-åringer.

I fjor kom resultatene fra evalueringen: Sammenlignet med befolkningen er valgdeltagelsen på omtrent samme nivå, men de som er 16 og 17 år første gang de stemmer, stemmer i høyere grad enn de som får stemme først når de er 18.

Tallene forteller oss at ungdom vil stemme, de må bare få muligheten.

Det har også blitt valgt inn flere unge politikere i kommunestyrene, noe som er svært gledelig når vi vet at unge ofte er underrepresentert i politikken. Et demokrati er best når flere får delta.

Men i forrige uke kom beskjeden: Prøveordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer er lagt på is.

Erfaringer en 50-åring kan drømme om

Å delta handler ikke om å kunne mest, men om å ha en mening. En 16-åring har erfaringer en 50-åring bare kan drømme om. Det er ingen som vet bedre hvordan det er å være ung i dag enn unge selv, og den beste måten å sikre at ungdom blir tatt på alvor er å gi dem stemmerett.

En 16-åring har erfaringer en 50-åring bare kan drømme om

Motstandere av senket stemmerettsalder er redd for manglende modenhet, men vil vi virkelig sette modenhet som et krav for stemmerett? I så fall vet jeg om mange 50-åringer som burde fratas sin stemme, og jeg er svært usikker på om modenhet faktisk lar seg måle.

Trolig ikke et helt annet resultat

Mange har vært redde for at å senke stemmerettsalderen vil være et frislipp av radikale meninger. Det stemmer ikke! Ungdom stemmer ikke mer radikalt enn resten av befolkningen.

Prøveprosjektet viser at det er små forskjeller mellom hvordan unge og voksne stemmer, og en senkning av stemmerettsalderen vil trolig ikke bety et helt annet valgresultat.

Om resultatene hadde vist mer radikale meninger, burde 16- og 17-åringer fortsatt få stemme.

Man kan ikke utelate noen fra demokratiet fordi de har andre meninger.

Stemmerettsalderen bør ikke senkes mer enn til 16 år.

I dag er 16-åringer ferdig med obligatorisk skole, og skal gjennom 10 år ha lært nok til å være en fullverdig deltager i samfunnet.

En 16-åring må både betale skatt og kan straffeforfølges, en 16-åring kan melde seg inn i både trossamfunn og organisasjoner uavhengig av foreldrenes meninger.

Samfunnet stiller krav til 16-åringer, og da er det på sin plass at de også får bestemme over kravene som stilles.

Hverken farlig eller bortkastet

Det er hverken farlig eller bortkastet at unge får stemme. Det gir derimot unge en følelse av at det er viktig med demokrati, og det har gitt økt valgdeltagelse og flere unge kommunestyrepolitikere. Det er skuffende at regjeringen ikke ser de positive effektene av senket stemmerettsalder.

Men selv om det kanskje ikke blir noe nytt prøveprosjekt, finnes det en annen mulighet: Permanent å senke stemmerettsalderen til 16 år.

Det kan vi gjøre allerede fra lokalvalget i 2019.

Forskningen sier at vi er klare, ungdommer sier at vi er klare, organisasjoner sier at vi er klare. Nå må bare kommunalministeren følge etter!


Bør 16-åringer få stemme ved valget? Her kan du lese mer om debatten: