SiD

Dette er en ekstra vanskelig tid for barn som meg | Henrik L. Skovholt

  • Henrik L. Skovholt (14)
    Henrik L. Skovholt (14)
På hjemmeskole må jeg jobbe alene, og det er ingen lærere som forteller meg når jeg er ferdig med et fag. Men jeg trenger masse støtte for å holde konsentrasjonen min oppe, skriver Henrik L. Skovholt (14).

Situasjonen vi er i nå, er spesielt krevende for barn og ungdommer med autisme og andre funksjonshemninger.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg har autisme og epilepsi. Jeg har lest intervjuer i Aftenposten om hvordan barn over hele verden har det med hjemmeskole under koronakrisen. Det var interessant å lese hvordan barn fra forskjellige land håndterer krisen og hvor likt de hadde det.

Det jeg vil si til dere, er at jeg synes at bildet som kommer frem i intervjuene, ikke dekker hvordan alle barn har det. De viser bare barn som ikke har vansker eller har funksjonshemninger. Avisen snakker bare med barn som er typiske, mens atypiske barn blir usynlige under denne krisen. På den måten blir de som har diagnoser, ikke sett.

Verre uten rutiner

Autisme er en funksjonshemning som gjør at det er vanskelig å delta i samtaler og lek, ta inn og sortere inntrykk. Autister er avhengige av rutiner for at verden ikke skal oppleves kaotisk. Når det blir brudd i rutiner, blir jeg frustrert.

I denne tiden synes jeg det har vært vanskelig, annerledes og veldig uvant med hjemmeskole. Jeg sitter alene. Jeg liker ikke at planer og rutiner blir endret. Jeg liker at alt er som vanlig.

Henrik L. Skovholt (14).

Grunnen til at jeg deler

På hjemmeskole må jeg jobbe alene, og det er ingen lærere som forteller meg når jeg er ferdig med et fag. Jeg trenger masse støtte for å holde konsentrasjonen min oppe. Jeg trenger hjelp av en assistent som vet hvordan hun eller han kan hjelpe meg. Da greier jeg det bedre.

  • Ikke helt oppdatert på koronaviruset? Se vårt direktestudio

Det jeg også synes har vært vanskelig, er leksene, fordi noen av
dem var litt uforståelig. De første dagene på hjemmeskolen ble jeg stresset og frustrert. Det utløste et epilepsianfall.

Mitt poeng er at situasjonen vi er i nå, er spesielt krevende for barn og ungdommer med autisme og andre funksjonshemninger. Dette synes jeg at politikerne våre, journalister og folk flest bør få vite.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Har du fått med deg disse?

Les også

  1. Verden rundt har ungdom byttet ut studier og fester med kampen mot smitte og død

  2. Hva skjer når livet flyttes hjem?Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Psykisk helse
  3. Samfunnsdebatt