SiD

Omskjæring fjerner barns frihet. Ja til aldergrense! | Bendik Haave

  • Bendik Haave (16)
    Bendik Haave (16)
    Leder, Nord-Jæren Unge Venstre
Jeg argumenterer ikke imot omskjæring av barn på grunn av den medisinske risikoen et slikt inngrep innebærer, men fordi du selv bør velge om du ønsker å utsette deg selv for den risikoen, skriver Bendik Haave (16).

Si ;D-innlegg: Med 15-årsgrense gir vi grunnleggende rettigheter tilbake til tusenvis av barn med minoritetsbakgrunn.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Hvis du ble født i en jødisk, muslimsk eller kristen ortodoks familie, er det veldig sannsynlig at du ble omskåret som barn. Jeg synes det er utrolig trist for deg, for du er blitt nektet en rett de fleste andre nordmenn har.

Bendik Haave (16), leder, Nord-Jæren Unge Venstre

I Norge er alle livssynsmyndige når de fyller 15 år og kan selv velge livssyn eller religiøs tilknytning. En så stor avgjørelse som det en omskjæring faktisk er, en avgjørelse om eget liv og helse, må bli gjort når en er gammel nok til å gjøre sine egne religiøse valg.

Bør innføre 15-årsgrense

15-årsgrense på omskjæring sikrer at du som person tar et fritt valg over egen kropp og hindrer at dette valget blir gjort av noen andre som ikke vet hva du ønsker.

Med 15-årsgrense gir vi grunnleggende rettigheter tilbake til tusenvis av barn med minoritetsbakgrunn.

Jeg argumenterer for minoritetsgrupper når jeg argumenterer for denne aldersgrensen. Barn i minoritetsgrupper blir nektet de samme rettighetene som andre.

Riktignok er omskjæring en utbredt praksis i USA og Australia også, men i Norge er det stort sett ulike minoritetsgrupper som utfører dette.

Mens jeg som er født inn i en ikke-religiøs familie, aldri sto i fare for å bli omskåret, er flere barn med minoritetsbakgrunn blitt omskåret tidlig og har i etterkant funnet ut at dette var noe de ikke ønsket.

Barna fra minoritetsgruppene ble aldri gitt noe valg. Jeg synes dette er urettferdig, for jeg fikk bestemme over egen kropp, mens andre ikke får det. Hvis vi skal leve i et sant demokrati, må alle få de samme rettighetene fra fødselen av.

Fikk aldri valget

Jeg argumenterer ikke imot omskjæring av barn på grunn av den medisinske risikoen et slikt – i utgangspunktet unødvendig – inngrep innebærer, men fordi du selv bør velge om du ønsker å utsette deg selv for den risikoen.

Jeg argumenterer ikke mot omskjæring som idé heller, din religiøse frihet betyr at du har lov til å ta de religiøse valgene du ønsker.

Jeg argumenterer mot omskjæring på vegne av dem som ikke selv kan si sin mening.

Jeg vil ikke måtte se inn i et barns øyne og si: «Beklager, men vi kunne ikke beskytte deg og gi deg de samme rettighetene som andre, fordi du er født inn i en bestemt gruppe i samfunnet.»


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Omskjæring
  2. Religionsfrihet
  3. Rettigheter
  4. Barn