Norge må være et foregangsland i å legalisere og regulere cannabis | Mansoor Hussain

  • Mansoor Hussain (20), leder AUF i Oslo
For Arbeiderpartiet burde det være ganske logisk at en statlig regulering er bedre enn et fritt svart marked som i tillegg gir tilgang til mye tyngre stoffer, skriver Mansoor Hussain (20), leder i AUF Oslo.

I Norge er det vanskelig å ha en debatt om rus uten at moralen tar overhånd.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Å være til stede for de svakeste i samfunnet er sosialdemokratiets utgangspunkt. Men man kan spørre seg: Hvem i samfunnet vårt behøver et sterkt sosialdemokrati mest? Hvem har størst behov for å ha et sikkerhetsnett som tar en imot om det skulle gå galt? Hvem har størst behov for at systemet legger til rette for at du skal komme deg opp på beina igjen?

Det er mange grupper man kan tenke på når man hører disse spørsmålene. For meg er nok en av gruppene de rusavhengige.

Belærende politikk

I ganske mange år har en moraliserende og belærende ruspolitikk vært dominerende i Norge. Uavhengig av den massive veksten i antall ganger politikere har lært seg å si «Portugal-modellen», har vi fortsatt en lang vei å gå før vi har en reelt human ruspolitikk.

For Arbeiderpartiet har veien mot en mer human ruspolitikk vært lang. Urovekkende lang om man har den ideologiske grunntanken vår med seg. Jeg vil si at Arbeiderpartiet har en ruspolitikk som peker i riktig retning, men vi er ikke helt i mål.

Avkriminalisering er ikke nok

I Norge, som mange andre land, er det vanskelig å ha en debatt om rus uten at moralen tar overhånd. Det er nesten ikke mulig å snakke om avkriminalisering uten at noen anklager en for å ville ha gater som flyter over av diverse piller og grønt. Mange steder i verden har vist oss at avkriminalisering av narkotika er riktig vei å gå. Når Oslo er på Europatoppen i antall overdosedødsfall, er det helt nødvendig å avkriminalisere narkotika i Norge.

Mansoor Hussain (20), leder, AUF Oslo.

Jeg mener at Norge må gå enda lenger og være et foregangsland i å legalisere og regulere cannabis. Ikke bare vil dette føre til kutt i pengestrømmene inn til ulovlige miljøer, men det vil også føre til at ungdom ikke like lett får tak i tyngre stoffer. For det er ikke noen forskjell på dem man kjøper hasj fra, og de man kjøper sterkere narkotiske stoffer fra. Ved å legge hasj under et statlig monopol kan man regulere kvaliteten og kvantiteten som kommer ut i markedet.

Statlig styring

For Arbeiderpartiet burde det være ganske logisk at en statlig regulering er bedre enn et fritt svart marked som i tillegg gir tilgang til mye tyngre stoffer. Arbeiderpartiet må kommunisere tydeligere at det sosialdemokratiske partiet ikke skal ha en moraliserende ruspolitikk, slik man ser i deler av høyresiden i Norge.

Uruguay ble første landet i verden til å innføre full legalisering av cannabis i 2013. Her er bilde fra en plantasje i byen Nueva Helvecia.

Arbeiderpartiet må ta innover seg at dagens ruspolitikk er feilslått, og de som lider av dette, er de svakeste i samfunnet. Det er liten vits i å seigpine seg gjennom et gradvis oppgjør. Det er bedre at vi en gang for alle avkriminaliserer narkotika og regulerer cannabis. For det er nettopp på den måten sosialdemokratiet i Norge vil være til for dem som trenger oss mest.


Vil du lese mer fra internrevisjonen ung?