SiD

Pelsdyr skal løpe i det fri, ikke bite seg selv i bur | Christine Evjen

  • Christine Evjen (17)
    Leder i Oslo Grønn Ungdom
Uten muligheten til å løpe i det fri, kan minken reagere med unormal adferd, skriver Christine Evjen (17), leder i Oslo Grønn Ungdom.

Si ;D-innlegg: Vi skal juble over nedleggelsen av pelsnæringen.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Unge Høyre-medlem Milan Aran (18) skriver på Si ;D 17. januar at en nedleggelse av pelsnæringen «vil være katastrofalt for mange».

Tvert imot: Det er store grunner til å juble over at regjeringen har gått inn for at Norge endelig skal avvikle en næring som påfører dyr unødvendig lidelse.

  • Les innlegget: – Å legge ned pelsdyrnæringen vil være katastrofalt for mange

Hvalpedrap og apati

Pelsdyrnæringen er ikke forenlig med dyrevelferdsloven, som fastslår at dyr i fangenskap skal få leve ut sine artstypiske behov og ikke påføres unødig lidelse. Dagens hold av pelsdyr innebærer å holde ville dyr stengt inne i bur som er tusen ganger trangere enn minstekravene for at artene skal få dekket sine artstypiske behov.

Rovdyr som rev og mink skal løpe, leke og jakte ute i det fri, og uten denne muligheten kan de reagere med unormal adferd.

Noen mink begynner å bite på egen kropp, og reven kan reagere med apati og hvalpedrap, ifølge Dyrevernalliansen.

Arans argument om at pelsdyrnæringen er en viktig økonomisk ressurs, er også tvilsom. Mellom 1996 og 2017 ble 82 prosent av pelsfarmene i Norge lagt ned, og næringen blir årlig subsidiert med minst 26 millioner kroner.

Uavhengig av hvor økonomisk lønnsom pelsdyrnæringen er, kan det ikke veies opp mot hensynet til dyrs fysiske og mentale helse.

Dyrevelferdsloven påpeker at dyr har egenverdi. Avvikling av næringen er altså eneste løsning for å ivareta pelsdyrenes velferd.

Forby import av pels

Jeg kan likevel ha forståelse for Arans bekymringer. Dersom regjeringen ikke finner gode omstillingsordninger for pelsfarmerne, vil det kunne by på utfordringer.

Jeg håper derfor at regjeringen gjennomfører tilstrekkelige ordninger for omstilling og økonomisk kompensasjon for dagens pelsfarmere. Da kan det i tillegg bli frigjort arbeidshender til mer miljøvennlige og nyttige næringer.

Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne ønsker også et forbud mot import av pels, slik vi har foreslått på Stortinget flere ganger.

Det er nemlig ikke greit med en minkkåpe bare den kommer fra et annet sted i verden.

Jeg håper at den nye regjeringen skjønner at et importforbud vil være det siste og nødvendige skrittet for én gang for alle å avslutte Norges «pelseventyr».


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Kanskje vil disse Si ;D-innleggene også interessere deg:

Les også

  1. Talsperson Hulda Holtvedt (18): Vi lever veldig godt med stempelet som «hasjpartiet» De Grønne

  2. Iris van Brunschot (18) i Natur og Ungdom: Klimasøksmålet mot staten var ikke «bare et stunt» eller et rop om oppmerksomhet

  3. Milan Aran (18) i Unge Høyre: Å legge ned pelsdyrnæringen vil være katastrofalt for mange

Les mer om

  1. Regjeringen
  2. Pelsdyrnæringen
  3. Dyrevernalliansen