Internrevisjonen ung: Er Ap-medlemmer større motstandere av eget parti enn dagens regjering? | Agnes Nærland Viljugrein

Arbeiderpartiets politiske prosjekt formes gjennom tusenvis av stemmer fra hele landet, det er vår uovervinnelige styrke, skriver Agnes Nærland Viljugrein (21).

Det trengs et tøffere Ap i tiden fremover, men ikke først og fremst for Arbeiderpartiets skyld.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I Klassekampen 9. april gjør Torbjørn Røe Isaksen et lite overbevisende forsøk på å argumentere for at Høyre kan bli det dominerende partiet i norsk politikk basert på vår tids minst engasjerende budskap: et bærekraftig velferdssamfunn.

Ikke bare er det tidenes mest svulstige slagord på det som i praksis betyr enda flere velferdskutt for de svakeste i samfunnet, men det er heller ingen partier som er uenige i at vi går tøffere tider i møte, som krever at vi prioriterer.

Ikke nytt prinsipprogram

Men når min generasjon er den første som får dårligere levestandard enn dem før oss, trengs det også nye velferdsløsninger. Jeg tror det trengs god, gammeldags sosialdemokrati.

Jeremy Corbyn i Storbritannia og Bernie Sanders i USA er to eksempler på hvordan sosialdemokratiet lever i aller beste velgående som bevegelser i verden, så sosialdemokratiets dødsdommer får noen gå et annet sted med.

Samtidig er jeg heller ikke overbevist av dem som mener det Arbeiderpartiet trenger nå, er et nytt prinsipprogram, nettopp fordi grunnpilarene våre stort sett står seg like godt i dag som de gjorde i 1981.

Spørsmålet er bare hva vi kan lære av dem som i dag får det til?

Det er ikke mulig å oppsummere alt i et avsnitt, men jeg tror styrken deres er at de representerer sterke fellesskap, brede folkebevegelser og et politisk prosjekt som mange kjenner seg igjen i – med løsninger folk tror på.

Corbyn- og Sanders-bevegelsene er massive folkebevegelser som ildrer av engasjement, men sakene er ikke stort annerledes enn våre egne. De handler i bunn og grunn om frihet til å gjøre egne valg, uavhengig hvem man er eller hvor man kommer fra.

Tøffere Ap

Arbeiderpartiets politiske prosjekt formes gjennom tusenvis av stemmer fra hele landet, det er vår uovervinnelige styrke. Problemet er bare at det kan virke som Ap-medlemmer i dag er større motstandere av eget parti enn de er mot dagens borgerlige regjering.

Det er på tide å finne frem igjen grunnene til at vi engasjerte oss, stille opp på medlemsmøte i det lokale partilaget, men samtidig huske på dette:

By og land ikke er motsetninger, de er best i samspill med hverandre. Eller som vi alltid har sagt det i arbeiderbevegelsen: By og land, hand i hand.

Hjelpepleieren i 6. etasje i blokken på Grorud i Oslo som snart skal gå av med pensjon, er ikke «eliten i hovedstaden», men innbyggere i distriktene i landet vårt er heller ikke nedsubsidiert eller på NAV. De bidrar blant annet til noen av de viktigste næringene vi har i dette landet.

Det er bare høyrepolitikk som vinner på et Ap i splid, men taperne er mange.

Det trengs et tøffere Ap i tiden fremover, men ikke først og fremst for Arbeiderpartiets skyld.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer fra Internrevisjonen ung: