Elever ved Ulsrud videregående: - Vi følte oss tråkket på i Dagsnytt Atten

Lærer Simon Malkenes beskrev i Dagsnytt Atten 5. mars en svært urolig time fra Ulsrud videregående.

Si ;D-innlegg: Det er fint at lærer Simon Malkenes sier ifra om uro i klasserommet, men ikke bruk oss elever som virkemiddel.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

«B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag».

Dagsnytt Atten 5. mars beskrev lærer Simon Malkenes en undervisningstime fra Ulsrud videregående skole i Oslo der elevene skaper mye uro i klasserommet.

21 lærere ved Ulsrud skrev i Aftenposten 17. mars at historien ikke var ment å krenke elevene.

Men selv om det ikke var meningen fra Malkenes' side å krenke oss, var det nettopp det historien gjorde.

Den føltes stigmatiserende, som å bli tråkket på.

Les også

Har elevene lov til å føle seg krenket etter slike nedsettende beskrivelser? spør Jostein Alberti-Espenes etter Dagsnytt Atten-innslaget

Hva med søkertallene?

Det er fint at noen sier ifra for å prøve å endre på systemer som ikke fungerer, men ikke bruk oss elever som virkemiddel for å oppnå dette.

Malkenes’ fokus på et inntakssystem som ikke fungerer, fører slik vi ser det til at inntakssystemets negative sider bare blir forsterket. Hva gjør det med søkertallene? Tror dere noen har lyst til å søke på skolen vår nå?

Her finnes utfordringer, ja, som på de fleste skoler. Men det finnes så mye bra også. For eksempel opplever vi at det ikke finnes et press om å kle seg slik eller slik.

Her er det så store variasjoner av mennesker at man får være som man vil.

Vi tror vi kan hevde at de fleste elevene på denne skolen sitter igjen med en stor dose toleranse og sosial kompetanse etter endt skolegang.

Trenger aktive lærere

Vi forstår godt at det ikke alltid er like enkelt å undervise en klasse med elever med svært ulike forutsetninger. Det finnes alle typer elever i vårt klasserom.

Vi trenger lærere som er aktive, som går rundt og veileder og som ikke minst gir oss konkrete meldinger om hva vi må gjøre for å komme videre. Vi vet at dette ikke alltid er enkelt å få til, men vi opplever at dette bidrar til økt motivasjon.

Neste gang Malkenes eller andre lærere skriver eller uttaler seg om skolen vår eller oss, håper vi de kan fortelle noe vi opplever som fint på skolen vår. For det er faktisk en hel del!


Oppdatert: I den første versjonen av innlegget sto det at innlegget var underskrevet av 30 elever i klasse 3 IDA. Etter at vi ble gjort oppmerksom på at det er flere enn 30 elever i klassen, fjernet vi tallet 30. Etter å ha undersøkt saken, vet vi ikke det nøyaktige antallet, men tre forskjellige kilder forteller oss at et betydelig flertall av elevene støtter innlegget.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Mer fra Si ;D om skole? Les disse: