SiD

Ingen skal vokse opp i en verden de vet kommer til å bli ødelagt - på grunn av oss | Kamille Eilertsen

  • Kamille Eilertsen (16)
Når isen smelter, forsvinner livsgrunnlaget til isbjørnen. Kamille Eilertsen (16) mener det ikke er for sent for oss å snu.

Si ;D-innlegg: I byen jeg bor i, pleide vintrene å være fylt med snø og kalde temperaturer. Slik det er nå, er vi sjelden heldige og har snø.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Mennesker ødelegger jorden. Vi ødelegger jorden. De fleste av oss er med på å ødelegge den litt og litt for hver dag som går.

I Norge virker problemene kanskje små, men globalt er og blir problemene store.
Klimaet har endret seg de siste hundre årene. Vi vet også at endringene vil fortsette.

Gjennomsnittstemperaturen stiger for hvert år. Samtidig stiger havet og blir surt, isen smelter, og det blir mye ekstremvær. Menneskenes store utslipp av klimagasser har skylden. Konsekvensene er store.

Ingen snø lenger

I byen jeg bor i, pleide vintrene å være fylt med snø og kalde temperaturer. Slik det er nå, er vi sjelden heldige og har snø. Julen er ikke helt det samme lenger.

Jeg ønsker ikke å ha det sånn. Samtidig ønsker jeg ikke at noen andre skal måtte vokse opp i en verden de vet kommer til å bli ødelagt. En fremtid med null håp – på grunn av oss.

Fordi vi kjører mange biler, masseproduserer alt mulig rart, sløser med vannet vårt, lar lyset stå på alle tider av døgnet og så videre, har generasjonene som kommer etter oss, et veldig dårlig utgangspunkt for å kunne leve her.

Det du kan gjøre

Så hvordan kan du hjelpe til? Det hjelper å stille seg selv slike spørsmål. Gjør du seg selv bevisst på at dette er et problem, og omfanget av det, er det stor sjanse for at du begynner å tenke over hva du gjør.

Små forskjeller hjelper om alle er med på det, for eksempel å dusje kortere, sykle til skolen og pante flasker hjelper. Resirkuler det du kan, kjøp brukte ting.

En kan også hjelpe med å spre kunnskap om problemet videre. Fortell andre om hva som foregår i verden. Opplys hverandre.

Problemet blir større for hver dag som går, men det er ikke for sent ennå. Om du ikke vil gjøre store endringer til å begynne med, så start smått, tenk på alle som kommer etter deg.

Det er vi som ødelegger jorden, det er derfor vår oppgave å redde den.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Klimaendringer
  2. Ungdom