SiD

Mobbing: Når man er i en vanskelig situasjon, skal man ikke bli avvist | Henriette O. Simensen

  • Henriette Oudemayer Simensen (16), AUF i Akershus
Treffer dagens tiltak godt nok med de verktøyene man har? Svaret på det er åpenbart nei, skriver debattanten.

Vi har bedt fem ungdommer analysere årets Ungdata-rapport. Henriette O. Simensen skriver om funnene om mobbing.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I den ferske rapporten heter det:

  • Siden Ungdata-målingene startet, har andelen jenter som er utsatt for mobbing, økt fra rundt seks til åtte prosent.
  • Blant guttene har tallene vært stabile.
Les også

Les mer om rapporten og de andre ungdommenes tekster her


Henriette Oudmayer Simensens tekst:

De siste årene har mobbetallene vært relativt konstante. Den nye Ungdata-undersøkelsen viser derimot en økning, spesielt blant jenter.

Da er det på tide å stille seg selv spørsmålet: Treffer dagens tiltak godt nok med de verktøyene man har?

Svaret på det er åpenbart nei.

Utvikling vi ser er svært alvorlig og viser at dagens tiltak ikke fungerer. Da må man hente frem de gode tiltakene som gir oss den virkningen vi trenger for at alle skal kunne trives på skolen.

Vi kan ikke tillate at syv prosent av norsk ungdom går rundt med en klump i magen og gruer seg til å gå på skolen. Sånn skal det ikke være.

For dette er ikke bare tall og statistikk, men mennesker. Ingen fortjener å ha det vondt hver dag.

Må bli lettere å klage

En av hovedutfordringene er at altfor mange opplever ikke å bli trodd.

Når man allerede er i en sårbar og vanskelig situasjon, skal man ikke møtes med avvisning.

Andre oppfatter at skolen bagatelliserer mobbingen, at tiltak ikke følges opp eller ikke iverksettes i det hele tatt. Ifølge opplæringsloven skal barnets subjektive oppfatning legges til grunn. Blir vi da egentlig hørt i tilstrekkelig grad?

Dette er ikke bare tall og statistikk, men mennesker

Barnets beste skal alltid være prioritet nummer 1. Derfor må barn og unge lære om egne og andres rettigheter.

Vi trenger kunnskap om hvordan man kan melde fra, hvem man kan snakke med og hvem man kan klage til dersom skolen (eller andre) bryter rettighetene våre.

Da må vi også en effektiv og lett tilgjengelig klagemekanisme med raskere behandlingstid enn dagens ordning.

Dersom denne klagemekanismen legges under barneombudet, slik Djupedalutvalget foreslår, mener jeg at langt flere vil tørre å melde ifra.

Rette spørsmål mot gutter

I tillegg er det sånn at lite tilsier at flere jenter opplever mobbing enn gutter.

Tilbakemeldinger fra gutter når de intervjues, viser at de opplever de samme utfordringene som klassisk «jentemobbing», men at de håndterer det annerledes og at det kommer til uttrykk på en annen måte.

Derfor mener jeg at man også trenger spørsmål som er rettet mot gutter, slik at de eventuelle mørketallene som finnes i dag inkluderes i den viktige statistikken fra Ungdata.

En av hovedutfordringene er at altfor mange opplever ikke å bli trodd når de forteller om mobbing

Vi trenger også undersøkelser som kartlegger hvordan skolene håndterer mobbing, og om de som opplever det føler at tiltakene har effekt.

Sånn vil vi bedre kunne finne de tiltakene vi sårt har behov for.

Når vi fortsatt ikke klarer å redusere antall mobbetilfeller, er det på tide å ta skikkelig grep. Vi må få tallene ned, og det skal skje nå!

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Mobbing
  3. Ungdom
  4. Barneombudet