Oslo er blodrødt. Hvorfor skal studenter ut i praksis?

  • Marina Fjellvang (20)
Nå, når Oslo er rødt og vi er midt i en pandemi, kunne praksis blitt avlyst, utsatt eller fullført digitalt, mener debattanten.

Som aleneboende student har jeg kunnet ha én til to nærkontakter. Under praksisperioden har antallet skutt i været.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et blodrødt Oslo sender Oslo Met sine lærerstudenter ut i praksis. Da vi lenge kun har hatt digital undervisning, oppleves en slik avgjørelse absurd. Vi, som de fleste andre, har bidratt i dugnaden og «gjort det for Oslo».

Av den grunn er det underlig at vi plutselig ikke lenger skal forholde oss til reglene om én til to nærkontakter, munnbind på offentlige steder og to meter avstand. Ikke minst er det merkverdig at avgjørelsen blir tatt fullstendig uten å lytte til studentenes synspunkter om helse og liv.

Det er praksis jeg gleder meg aller mest til hvert skoleår. I år var følelsen annerledes. Jeg var nylig i praksis i tre uker i en 3. klasse, og jeg gruet meg til å dra.

En utopi

Jeg var ukomfortabel med å reise i den verste rushtrafikken med kollektiv transport. Sjokkert opplevde jeg at munnbind, visir og to-meteren er forbeholdt alle andre enn lærere.

Byrådet innførte rødt nivå i begynnelsen av praksisperioden. På rødt nivå er idéen, eller «utopien», som jeg liker å kalle det, at elevene skal deles inn i kohorter, og pultene skal dras fra hverandre for å skape avstand. Videre skal lærere holde avstand til elevene, og elevene skal holde avstand seg imellom. I praksis har ikke skolen forutsetninger for at dette skal fungere andre steder enn på papiret.

I et lite klasserom er man i nærheten av hverandre til alle tider. Elevene sluntrer unna håndvasken og hoster og nyser ut i løse luften. Man tar på de samme tingene, man puster inn den samme luften og har til tider null millimeter avstand. På rødt nivå får kohorten i tillegg lov til å ha en samarbeidende kohort som de leker med ute i friminuttene. Denne kan skifte hver uke, og elevene får dermed et mangfold av ulike lekekamerater på tvers av trinnet.

Skutt i været

Som aleneboende student har jeg måttet forholde meg til at jeg kan ha én til to nærkontakter eller én fast husstand. Under praksisperioden har antallet nærkontakter derimot skutt i været. Ikke bare fikk jeg tre andre medstudenter som nærkontakter, men jeg ble også nærkontakt til praksislæreren og alle elevene i hennes klasse.

Og nei, det stopper ikke der. I praksis omgås man også kolleger i settinger der avstand ikke alltid er like enkelt å opprettholde. Gjennom kontakt med disse får vi enda flere nærkontakter og blir videre utsatt for eventuell smitte fra deres kohorter og klassetrinn.

Der Folkehelsedirektoratet anbefaler én til to nærkontakter, er jeg heldig om jeg er innenfor 101-102 når jeg er i praksis.

Isolert meg privat

Når vi studenter skal sendes ut i praksis trass rødt nivå og nedstenging av Oslo, blir vi sittende igjen med opplevelsen av at våre meninger ikke er viktige. Vi blir sittende igjen med at vår helse og vårt smittevern ikke betyr noe, og at utdannelsesløpet kommer foran vår egen trygghet.

Gjennom praksis er jeg blitt påtvunget nærkontakter, og dermed har jeg ikke sett noe annet valg enn å isolere meg privat. Jeg holdt meg isolert fra venner og familie den tiden jeg var i praksis, i frykt for å bringe smitte videre til mine nære og kjære.

I VG svarer Oslo Met på kritikken med at «Studentene skal (…) vise at de er skikket til å utøve yrket.». Jeg er helt enig i at det er viktig. Likevel, i løpet av en utdannelse som går over fem år, er det mer enn nok av muligheter til å være i praksis og å få dette vurdert.

Nå, når Oslo er rødt og vi er midt i en pandemi, kunne praksis blitt avlyst, utsatt eller fullført digitalt. Det ville ikke hatt noe å si på utdanningsløpet vårt, men det ville hatt mye å si for vår egen trygghet i hverdagen.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.