SiD

Hvordan bli lykkelig

Opplevde ungdom lykken annerledes før?

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Jeg leste med interesse Si ;D-ansvarlige Annette sin kommentar "Farlig perfekt" (4.2.) Hun spør sine lesere og skribenter hva som kan hjelpe i jakten på lykken.Nå skal jeg vokte meg vel for den klassiske klisjéen "alt var bedre da vi var unge" (i mitt tilfelle fra 1967),men noe vi slapp da var det enorme presset mange unge lever under i dag. Dette presset om å være så veldig vellykket på alle mulige måter. Fra den perfekte kropp til en liv der alt går på skinner.

Naturlige forventninger

I mine tenår fantes ikke ideén om merkeklær,selv om det var noen som var "finere" enn oss andre. Noe jeg tror vi fikk med oss, var dette med plikt og ansvar og at det ble krevd noe av oss. Ikke et krav om å være perfekt, men rett og slett en forventning fra lærere og omgivelser at det var naturlig å gjøre så godt en kunne og ta i et tak med hva det nå måtte være.

Det er noe paradosalt med glede og lykke: Hvis alt fokus er på at nå må jeg bli lykkelig og glad,så glipper gleden unna.

Gleden kom av seg selv

En oppdagelse som jeg gjorde, var at gleden, eller lykken om du vil, alltid kom som et biprodukt av noe annet: Jeg gjorde ikke noe fordi dette skulle gjøre meg så avsindig lykkelig, men oppdaget at ved å gjøre en innsats på en eller annen måte, så kom gleden smygende av seg selv. Det er noe paradosalt med glede og lykke: Hvis alt fokus er på at nå må jeg bli lykkelig og glad,så glipper gleden unna.

Hjelpe andre

Annette spør om følelsen av å hjelpe andre kan gi hverdagen mening. Det tror jeg. Å bli engasjert i noe som ung, gir masse verdifull erfaring. En lærer mye om seg selv gjennom å jobbe sammen med noen, og får innsikt i en litt større verden enn å beskue sin egen navle. Og så kan det gi glede, men jeg tror som sagt at gleden lett glipper unna hvis utgangspunktet er "Nå skal jeg gjøre dette fordi jeg vil bli lykkelig." Jeg tror det er mer enn nok med: "Dette har jeg lyst til å prøve, kanskje kan det bli bra!"

Riktig fokus

Det er en livslov at glede og lykke kommer når en minst venter det, fordi fokuset er på det en holder på med!