Barn har ikke fordommer. De er nysgjerrige!

Barn med nedsatte funksjonsevner ser sine håp og drømmer bli knust dag etter dag i møte med skole og fritidsaktiviteter, skriver Isak Haukland Tornes (19).

At jeg bruker rullestol og snakker litt annerledes, vekker barnas nysgjerrighet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Norge, det bitte lille landet helt øverst på kloden, er et av verdens beste land å bo i. Verdier som respekt, frihet og likeverd står sterkt. Men disse verdiene gjelder ikke for alle barn i Norge.

Barn med nedsatte funksjonsevner ser sine håp og drømmer bli knust dag etter dag i møte med skole og fritidsaktiviteter. Ofte med hjelp av de voksnes uvitenhet og misforståtte gode intensjoner.

Snakket til, ikke om

I mai presenterte Redd Barna rapporten «Fritid for alle – uten fordommer». Rapporten konkluderer med at fysiske, sosiale og holdningsmessige barrierer gjør det vanskelig for barn med nedsatte funksjonsevner å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Mange av disse barna savner å bli møtt med respekt, frihet og likeverd:

  • Respekt til å bli sett og snakket til, og ikke om.
  • Frihet til å få prøve aktiviteter i skolen og på fritiden, uten at de voksne ser et problem som de løser med å si «dette passer ikke for sånne som deg».
  • Likeverd til å være en del av gjengen, og ikke bli fjernet fra vennene sine fordi de voksne ser et behov for «skjerming».

I løpet av de siste to årene har jeg besøkt barneskoler. Jeg har tatt imot spørsmål fra barna om det å ha en nedsatt funksjonsevne. I den anledning har jeg også stiftet en frivillig organisasjon kalt «La Barna Spørre».

Isak Haukland Tornes (19), student og leder i La Barna Spørre.

Nysgjerrige barn

At jeg bruker rullestol og snakker litt annerledes, vekker barnas nysgjerrighet. Og de stiller de mest utrolige spørsmål, som voksne aldri hadde tenkt på eller våget å spørre om.

Barna er fri fra tillærte fordommer, de er nysgjerrige, og de er åpne for det gamle uttrykket om at «inni er vi alle like». Barn vil bare være sammen med andre barn og leke. De trenger ikke å bli fortalt at «her passer du ikke inn» eller å bli «skjermet».

Dagens barn er Norges fremtid, det lover jammen godt! I «La Barna Spørre» opplever vi at barn ikke har fordommer. De er nysgjerrige!


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.