Surrogati – for barnets skyld

Dersom kvinner ønsker å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn, bør ikke norsk moralisme stå i veien, mener Simen Velle.

Gjennom gode reguleringsordninger kan vi sikre at ingen blir utnyttet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Surrogati burde bli lovlig i Norge. Det er ikke åpenbart siden det finnes etiske utfordringer. Men surrogati burde tillates for barnets beste.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) uttaler til NRK at hun ønsker å gjøre det forbudt for nordmenn å benytte seg av surrogati i utlandet. Men selv om Toppe skulle ønske det, er det ikke slik at noe forsvinner bare fordi du gjør det forbudt.

Den siste tiden har flere surrogatisaker dukket opp i mediene. NRK-saken om
Ørjan (50) som fikk barn alene via surrogati i USA, er et godt eksempel på hvilke familier Toppe jobber imot.

Surrogati er ikke tillatt i Norge, men likevel ser vi vordende foreldre reise utenlands for å «kjøpe» seg en livmor. Det er klart at det er kontroversielt, men det skjer likevel.

Dermed risikerer vi at surrogatmødre utnyttes, og at prosessene skjer under dårlige forhold. Vi risikerer også at barn vokser opp uten muligheten til å vite hvem som har båret dem frem, eller donert egg.

Alt dette er problemer vi løser ved å tillate surrogati i Norge.

Skal ikke gjøres rotløse av staten

Selv om det finnes tusenvis av barn som ikke kjenner sitt opphav i Norge, er det en vesentlig forskjell på det som skjer mellom to mennesker, og det staten og fellesskapet legger opp til.

Vi bør så langt det er mulig, strekke oss mot at barn kjenner sine biologiske foreldre og sitt opphav. Ved ikke å tillate surrogati i Norge, risikerer vi at barn ikke får vite dette.

Nå sier ikke jeg at barn må kjenne sitt opphav for å være lykkelige, og det finnes tusenvis av eksempler på det motsatte.

Men dette handler om hva staten legger til rette for og ikke. Det er klart det er en prinsipiell forskjell. Staten skal ikke bidra til at barn blir rotløse.

Surrogatiens fremtid

Mitt utgangspunkt er enkelt: Jeg skal ikke fortelle en kvinne hva hun skal og ikke skal få lov til å bruke kroppen sin til. Jeg skal heller ikke fortelle hverken barn eller familier at deres tilblivelse er noe samfunnet ikke ønsker.

Ethvert barn og enhver familie bør bli møtt med samme respekt her i landet.

Ja, det finnes etiske og moralske dilemmaer ved surrogati. Det betyr imidlertid ikke at det ikke bør bli lovlig i Norge.

Dersom kvinner ønsker å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn, bør ikke norsk moralisme stå i veien.

Gjennom gode reguleringsordninger kan vi sikre at ingen blir utnyttet i en slik prosess. I dag har norske myndigheter ingen kontroll på surrogatiprosessene i utlandet, men det kan vi ha innenfor våre egne grenser.


Les også

Selma (15): «Jeg har to fedre og er født via surrogati. Jeg kan ikke forstå hvorfor det er ulovlig i Norge.»

Les også

Dere som motarbeidet tilblivelsen av våre barn: Hva tenker dere når dere ser dem i dag?

Les også

Venstre: Regjeringen bør beklage behandlingen surrogatibarna og deres foreldre fikk i 2011

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.