Derfor er jeg imot kirkelig vielse av homofile

Kirken er så mye mer enn en flott bygning. Det er Guds hus. Da blir det feil å tillate kirkelig vielse av homofile – som så tydelig strider mot Bibelen, Guds ord.

Jeg er personlig kristen og er imot at likekjønnet vielse skal tillates i kirken. Men jeg mener vi som kristne er altfor dårlige til å forklare hvorfor.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Kirkevalget nærmer seg, og et av temaene som diskuteres mest er om vielse av homofile bør tillates i kirken. I fjor ble forslaget avslått, men i år vil det ved ni av elleve bispedømmer være to valgurner; én fra Den norske kirke og én fra Åpen Folkekirke.

På listen til Åpen Folkekirke vil alle representantene være liberale og for likekjønnet vielse i kirken.

Radikalt å være konservativ

Jeg er personlig kristen og er imot at likekjønnet vielse skal tillates i kirken. Men jeg mener vi som kristne er altfor dårlige til å forklare hvorfor.

maria.jpeg

Vi lever i et samfunn hvor det er radikalt å være konservativ. Vi må tørre å si hva vi mener, men begrunne. Og vi må uansett – utelukkende og betingelsesløst – elske og respektere alle våre medmennesker.

Jeg klarer ikke la være å gjøre et forsøk på – med respekt – å forklare hvorfor jeg mener at vielse av homofile ikke burde være tillatt i kirken.

Bibelen omtaler homofili

Bibelen er klar på at mennesket er ment til å leve sammen som mann og kvinne. Påstanden om at Bibelen ikke omtaler homofili i det hele tatt er helt feil.

Det står bl.a.: «Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate til far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød.» (Mark 10,6-8).

Ekteskapet er Guds oppfinnelse og dermed er det Guds regler som gjelder. Vi kan ikke endre spillereglene for Guds oppfinnelse. Det er ikke vår rett.

Gud vil vårt beste

Som kristen har jeg valgt å sette Bibelen som min lov.

Hadde jeg hatt en homofil livsstil, hadde jeg syndet, fordi jeg hadde brutt reglene jeg har sagt at jeg vil følge.

Jeg tror at Gud har gitt oss de reglene vi har fått i kjærlighet. Jeg tror Gud ser et større bilde av virkeligheten enn det vi gjør.

Han vet best hva som er genuint best for oss alle. Og Gud graderer ikke synd. Galt er galt.

Håper på gjensidig respekt

Men om du ikke er kristen, har du heller ikke valgt å leve etter Bibelen. Da kan ikke vi kristne kreve at du skal leve etter Bibelen. Vi har forskjellige utgangspunkt for våre synspunkt.

Jeg håper vi kan ha en gjensidig respekt når det gjelder dette.

Kirken er så mye mer enn en flott bygning. Det er Guds hus. Da blir det feil å tillate vielse av homofile i kirken – som så tydelig strider mot Bibelen, Guds ord.

Kirken er et kristent sted – Guds hus. Det som foregår her skal ære Gud, enten gjennom f.eks. lovsang og forkynnelse av hans ord, eller bryllup – hvor Guds institusjon innstiftes.

Kirken er så mye mer enn en flott bygning. Det er Guds hus. Da blir det feil å tillate vielse av homofile i kirken – som så tydelig strider mot Bibelen, Guds ord.

Guds oppfinnelse

Jeg håper at dette er mulig å forstå, om ikke å like. Kirken er Guds hus, Bibelen er Guds ord og ekteskapet er Guds oppfinnelse. Om homofile par vil gifte seg utenfor kirken, kan jeg ikke si imot. Jeg respekterer homofile og ikke-kristne 100 prosent.

Men jeg håper at dere er villig til å respektere kirken og dens plikt til å følge Bibelen på samme måte.

Følg Aftenposten Si;D påFacebook, Twitter og Snapchat (aft.sid)

Les også

Kirkevalget: En kirke bør ikke gjøre forskjell på folk

Maria Jacobsen (20)