Mitt kull ble reddet. Men kampen er ikke over.

  • Josefine Oraug Rygh (14)
    Josefine Oraug Rygh (14)
    Medlem, Unge Venstre
Sofia har bedre snitt enn Nils. Likevel kommer han inn på Elvebakken og ikke henne. Hvordan kan det ha seg? spør debattanten i dette tenkte eksempelet.

Det er derfor viktig at inntakssystemet blir en hovedsak i neste kommunevalg i Oslo.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Sofia og Nils har akkurat samme karakterer når de går ut av 9. klasse. Sofia bestemmer seg for å gjøre en ekstra innsats i 10. klasse, fordi hun har veldig lyst til å komme inn på Elvebakken videregående.

Sofia lykkes med sin innsats og ender opp med litt bedre karaktersnitt enn Nils. Men hva skjer? Nils får innvilget førstevalget sitt, mens Sofia kommer helt bakerst i køen - og ikke inn på Elvebakken.

Hvordan kan dette ha seg? At ekstra innsats blir straffet når man skal søke seg inn på videregående? Svaret er blandingsmodellen – den nye ordningen for inntak til videregående i Oslo, som Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker å tvinge gjennom. Der kommer halvparten av elevene inn på bakgrunn av karakterene sine, resten blir fordelt etter hvilken karaktergruppe de kommer i.

Fortjener bedre

Vi vil aldri finne en helt rettferdig modell, med mindre vi tyr til nærskoleprinsippet. Men den modellen fjerner så mange muligheter vi har i dag: muligheten til å komme ut av miljøet man har vokst opp i, muligheten til å omgås folk med samme mål og ambisjoner og ikke minst muligheten til å bestemme selv.

Blandingsmodellen SV og Ap foreslår, er urettferdig og gir færre elever en plass på sin ønskede skole. Ungdomsskoleelevene i Oslo fortjener vel bedre enn dette?

Slik vil blandingsmodellen slå ut:

Må bli hovedsak

Jeg er enig i at det er en utfordring med dagens ordning at vi får såkalte A- og B-skoler. Det vil si at noen skoler er mindre populære enn andre og derfor sliter med å få elever til å søke seg til dem.

Løsningen er å sette inn flere ressurser, som for eksempel kan brukes til å gi lærere høyere lønn eller å flytte populære linjer til disse skolene. Løsningen er ikke å skrote en inntaksmodell som fungerer fint og er best for flest elever.

Fritt skolevalg kan føles urettferdig for mange siden vi har forskjellige forutsetninger for å få gode karakterer. Men dette problemet må ikke løses ved å straffe de som jobber hardest. Vi må i stedet sette inn flere ressurser og mer personlig tilpasset undervisning i grunnskolen, så alle elever får mulighet til å oppnå det de ønsker.

Miljøpartiet De Grønne har heldigvis fått med seg resten av byrådet på at blandingsmodellen ikke innføres før etter kommunevalget neste år. Det redder mitt kull. Men dersom dagens byråd gjenvelges, er det fare for at modellen innføres senere. Det er derfor viktig at inntakssystemet blir en hovedsak i neste kommunevalg.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.