Svarer Cora (14): «Trist at du frykter for din egen fremtid som hørselshemmet»

  • Liv Welde Johansen
    Direktør, Nav Hjelpemidler og tilrettelegging
Flere og flere får tolk, men også flere og flere bestiller tolk, skriver debattanten.

Det stemmer at vi ikke klarer å dekke mer enn 90 prosent av oppdragene. Men vi er på riktig vei.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Cora Williams Peterson (14) skriver i sitt leserinnlegg i Aftenposten 11. september om tolketjenesten i Nav. Overskriften er «Slik som tolketjenesten fungerer i dag, kommer jeg kanskje aldri til å ha en normal hverdag».

Vi som jobber med dette i Nav, synes det er trist at du frykter for din egen fremtid som hørselshemmet. Vi vet at hver eneste tolkebestilling er viktig for den som har bestilt tolk.

Ikke alltid nok tolker

Det stemmer at vi ikke klarer å dekke mer enn 90 prosent av oppdragene. Flere og flere får tolk, men også flere og flere bestiller tolk. Vi får bevilget penger fra Stortinget til å ansette et visst antall tolker, og de dekker drøyt halvparten av behovet. Resten må dekkes av frilanstolker, og vi kan ikke pålegge dem å ta oppdrag for oss.

Navs tolketjeneste prioriterer tolker til akutte helsesituasjoner, arbeidsliv og utdanning høyt, og det betyr at det ikke alltid er nok tolker til å dekke andre aktiviteter.

Du ønsker at tolketjenesten skal være et eget organ nærmere brukerne. Vi er opptatt av å ha tett samarbeid med brukerorganisasjonene som representerer både døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Vi har tett dialog med blant andre Norges Døveforbund. De lokale tolketjenestene har dialog med døveforeningene i sine fylker.

Skjedd mye bra

Det har heldigvis skjedd mye bra på tolkeområdet de siste årene. I 2021 fikk vi 39 nye faste stillinger til tolketjenestene i Nav. Vi jobber aktivt med å kunne bruke ansatte tolker til å tolke på kveldstid og i helger.

Vi jobber for å bli en mer tilgjengelig tolketjeneste, gjennom blant annet en app for tolkebestillinger, som vi har fått gode tilbakemeldinger på.

Vi i Navs tolketjeneste vil fortsette å jobbe hardt for at alle som trenger tolketjenesten, skal få den hjelpen de trenger.


13–21 år? Vil du gjøre som Cora og skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

�� Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.