La oss ikke skrote norsk historie og kulturarv!

Både jul og påske har utspring i kristen tro og er høytider som de aller fleste nordmenn velger å feire, skriver debattanten.

Om vi kaster store deler av vår nasjonalidentitet på dynga, hva er Norge da?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Unge Venstre tok nylig til orde for å skrote våre felles helligdager. Det betyr i praksis at vi skroter en del av vår norske historie, kulturarv og tradisjon. Det er helt absurd.

Vi er i konstant forandring. Samfunnsdebatten polariseres, og globaliseringen skiller nordmenn mer enn den forener oss. Derfor mener jeg at vi trenger en fellesnevner blant oss nordmenn mer enn noen gang.

Uavhengig av at dagens helligdager bygger på kristen tro, mener jeg at ordningen gagner oss godt. Jeg tror familier, fellesskap og venner trenger noen felles fridager som forener oss.

Vi er i dag et mangfoldig og rikt land, men realiteten er at Norge i flere hundre år har vært bygget på kristne verdier. Å skulle vaske bort dette nå vil føre til svært mange ringvirkninger. For eksempel vil noen yrkesgrupper oppleve et press om å stille opp på jobb. Der noen vil få mer handlefrihet, vil andre få mindre tid til sine nærmeste.

Ingen hinder

Integrering handler om å tilpasse seg kulturen og samfunnet man blir en del av, ikke motsatt. Jeg mener at nordmenn med ulike livssyn skal få gode arenaer til å praktisere sin tro. Men dette trenger ikke å gå på bekostning av norsk tradisjon.

Det er ingenting som hindrer de som har en annen tro enn kristendom, i å søke om fri på de viktigste helligdagene sine. Ragna Marie Tunold fra Unge Venstre skriver i Si ;D at staten «bør ikke favorisere en religion foran en annen. Heller ikke når det gjelder helligdager».

Men staten favoriserer ingen religion, den praktiserer og bevarer norsk tradisjon, noe som står hjertet nært for flere av oss.

Tilpasning, ikke fjerning

De fleste som bor i Norge, har et forhold til de kristne høytidene, uavhengig om de tror eller ikke. Både jul og påske har utspring fra kristen tro og er høytider som de aller fleste nordmenn velger å feire.

Å ivareta høytidene er viktig for å bygge fellesskap, tradisjoner og relasjoner. Kanskje enda viktigere: tillit og trygghet. Ikke bare for etniske nordmenn, men også for alle andre norske innbyggere.

Jeg mener vi bør være svært forsiktige med å skrote norske tradisjoner. Om vi kaster store deler av vår nasjonalidentitet på dynga, hva er Norge da?

Selvfølgelig skal vi ta hensyn til alle livssyn i landet vårt, men jeg tror ikke løsningen vil være å undertrykke norsk kultur. Hva med heller å legge til rette for at folk med en annen tro også skal få feire sine høytider uten at det skal gå på bekostning av vår kristne kulturarv? Løsningen er ikke fjerning, men tilpasning.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!