SiD

Det som var forrige generasjons start, blir vår generasjons slutt | Mia Kristine Martinussen

  • Mia Kristine Martinussen (18), Sosialistisk Ungdom
Vi selger kanskje bare oljen, men den CO2-en som havner i atmosfæren, kommer allikevel fra norsk sokkel, skrive Mia Kristine Martinussen (18).

Si ;D-innlegg: Mange argumenterer med at oljen bare er en dråpe i havet, men det handler om å ta tak i problemet og ikke være en del av det.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dette innlegget er et svar til Charite Bjørnås (18) fra FpU, som sier ja til oljeleting i Si ;D 21. september. Les innlegget hennes her: - Det er ingen grunn til at vi ikke skal lete etter mer olje

Som medlem av SU, men også som en som skal måtte leve med klimaendringene i fremtiden, sier jeg klart ja til reduksjon av oljeutvinningen.

Litt etter litt, over lengre tid, men det må skje, og vi må starte nå.

Petroleumsnæringen har vært viktig for å bygge opp landet, og vi vil ikke ha vært der vi er i dag, uten den. Men det som var den forrige generasjonens start, blir vår generasjons slutt. Jorden klarer ikke mer utslipp.

Mer enn en dråpe i havet

Selv store land som Kina og India har iverksatt tiltak for å redusere bruken. Ikke bare for å redde klimaet, men for å redde fremtiden vår som samfunn, må vi starte med omveltningen.

Det handler ikke om å bruke mens vi har. Det handler om å se på konsekvensene av handlingene våre. Vi selger kanskje bare oljen, men den CO₂-en som havner i atmosfæren, kommer allikevel fra norsk sokkel. Det alene er grunn for å stoppe, men det er så mange andre grunner også.

Fremtiden, forurensing, at jeg vil at mine venner kan vende tilbake til hjemlandene sine på land og ikke under vann.

Mange argumenterer med at Norges bidrag bare er en dråpe i havet, men det handler om å ta tak i problemet og ikke være en del av det.

Ikke vent på teknologien

Sats heller på omskolering innenfor grønn energi, slik at vi kan videreutvikle en potensiell eksportkilde som er evig fornybar. Vi har verdens reneste aluminiumsproduksjon – vi må skape nye arbeidsplasser, men vi må skape dem på lang sikt og ikke på kort sikt.

Vi kan ikke vente på en teknologi som forhåpentligvis kommer, vi må igangsette tiltak nå.

Vi er generasjonen som må ta vare på jorden etter at ikke-fornybar industrialisering ødela den. Oljen kan ikke hjelpe mot det. Men vi kan.


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Skribentene i Si ;D har ulike meninger om klima og olje.

Les også disse nye innleggene:

  • Øyunn Kåset (17) og Åsalinn Dale (19): På fire år kan mye skje, og klimaet har ikke tid til mer tompreik
  • John Christian Bull Osmundsen (18): Konsekvensutredning er en nødvendighet for demokratiet

Les mer om

  1. Norsk sokkel
  2. Grønn energi
  3. Klima
  4. Forurensing