Operasjon Dagsverk bidrar til å gi unge israelere en utrygg fremtid | Maia Paulsen

Jeg boikotter årets OD-dag med stolthet, skriver Maia Paulsen (16). (Illustrasjonsbilde)

Si ;D-innlegg: Elevtinget gikk for langt da de valgte årets splittende formål for Operasjon dagsverk.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Høsten er her, og titusener av norske elever står midt i et vanskelig valg. Noen ønsker å hjelpe barn og unge som lever i en uutholdelig situasjon, men vegrer seg på grunn av sitt politiske ståsted. Andre føler de ikke kan ta standpunkt i en betent situasjon.

Betent konfliktområde

Allerede nå skjønner du kanskje at det er årets Operasjon Dagsverk jeg snakker om. Jeg mener Martine Gabrielle Fløs innlegg i Aftenposten Si ;D 27. september forklarer hvorfor årets aksjon er basert på feil premisser. Det handler om utsagnet «Vi skal jobbe for et prosjekt som skal hjelpe ungdom i et av de mest betente konfliktområdene i verden».

For det første, Operasjon Dagsverk skal ikke og bør ikke gå inn i betente konfliktområder. Det er alltid er to sider av samme sak, og støtter du den ene, frastøter du den andre. Jeg ønsker å forklare hvorfor jeg boikotter årets aksjon, og det handler mye om informasjonen.

Overtramp mot norske elever

Personlig blir jeg beskrevet som en som følger med på internasjonale nyheter og spesielt Israel/Palestina-konflikten. Med respekt å melde tror jeg ikke disse elevene har den innsikten man burde ha for å ta stilling til en slik aksjon. Jeg tror et fåtall av alle som bor i Norge har den innsikten de burde hatt.

Derfor mener jeg at årets aksjon ikke burde hatt noe med denne konflikten å gjøre, ene og alene fordi den strider mot det aksjonen er basert på.

Jeg har ikke den kunnskapen som trengs, og det har ikke Elevtinget heller. I det sekundet de 500 elevene på tinget valgte dette prosjektet, med KFUK-KFUM Global som samarbeidspartner, mener jeg de gjorde et overtramp mot norske elever.

Hjelp på bekostning av andre

Samarbeidspartneren jobber for å fronte en sak, samtidig som de oppfordrer til full boikott mot en nasjons teknologi og arbeidsplasser. For meg blir det en situasjon der du hjelper palestinsk ungdom, som har en usikker fremtid, samtidig som du bidrar til å gi alle israelske ungdommer en usikker fremtid.

Jeg er av den oppfatning at all ungdom har rett på en fremtid, en fritid og en trygg studiehverdag. I år fronter Elevtinget en sak som bygger på usikkerhet og utrygg fremtid. Derfor er jeg stolt av å boikotte årets OD-dag, fordi alle har rett til en sikker fremtid.


Les mer om debatten rundt årets OD-aksjon her:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.