SiD

Feminisme er utdatert og skadelig for samfunnet | Gunnar Sannan

  • Gunnar Sannan (18)
Dagens vestlige feminisme er skadelig for samfunnet og fører til at vi lar unge menn i stikken, skriver Gunnar Sannan (18).

Si ;D-innlegg: Feminisme fører ikke til likestilling. I hvert fall ikke for menn.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Dagens vestlige feminisme fører til at vi lar unge menn i stikken.

Ifølge Oxford Dictionary er definisjonen på feminisme «å fremme kvinners rettigheter for å oppnå likhet mellom kjønnene».

Målet med feminisme er dermed å oppnå likhet mellom kjønnene på de områdene hvor kvinnene ligger etter.

Pr. definisjon vil ikke feminismen kjempe for rettighetene til menn, hvis det er mennene som ligger bak på noen områder. Ofte hører vi at feminisme også gagner menn og at vi skal slutte å klage.

Det er klart, et likestilt samfunn, hvor man selv kan bestemme hva man vil gjøre i livet, uavhengig av kjønn, er noe som gagner begge kjønn. Likevel vil ikke feminisme føre til likestilling, eller i hvert fall ikke for menn.

Trenger felles bevegelse

Opp gjennom tidene har kvinnene i de fleste samfunn blitt undertrykt, og de har hatt mange svært viktige saker å kjempe for, som stemmerett og selvbestemt abort.

Feminister har gjort et strålende arbeid på flere områder, men jeg mener at jobben begynner å bli ferdig i de fleste vestlige land i dag.

Dersom vi skal oppnå faktisk likestilling, ikke bare for kvinner, er vi nødt til å samle oss rundt en bevegelse som kjemper for både kvinner og menn.

Det er faktisk slik at mens vi har kjempet for å bedre situasjonen til kvinner, har situasjonen til unge menn blitt verre.

Jenter gjør det nå for eksempel en god del bedre på skolen enn gutter, og det er en tydelig trend at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning.

Det er faktisk spådd er det vil være nesten dobbelt så mange yrkesaktive kvinner enn menn med høyere utdanning innen 2030.

Videre tar nesten fem ganger så mange menn som kvinner selvmord i alderen 15–34 år. Ni av ti innsatte i norske fengsler er menn.

Flere jurister sier de opplever at kvinner får lavere straff enn menn i lignende kriminalsaker, tilsynelatende kun fordi de er kvinner.

Likestillingsloven gir mulighet til å kvotere inn kvinner hvor de er underrepresentert, men ikke menn, med omsorgsyrker som eneste unntak.*

Jeg kunne fortsatt videre, men jeg håper poenget er kommet frem.

Må ta grep

Listen over saker hvor menn, systematisk eller ikke, blir undertrykt, er ikke kort, selv om mange vil ha det motsatt.

Dersom vi ikke tar grep og utviklingen fortsetter som den gjør, vil vi bevege oss mot et stadig mindre likestilt samfunn.

Det er nemlig nødvendig ikke bare å kjempe mot urettferdighet når det rammer kvinner, men også når det rammer menn.

Om vi ønsker et mer likestilt samfunn, må vi utforme en bevegelse som tar opp problemene til begge kjønn, ikke følge en bevegelse som ignorerer halvparten av befolkningens problemer.

*Loven er nå kjønnsnøytral. Les mer her


Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Si ;D
  2. Likestilling
  3. Kjønn
  4. Kjønnskvotering