SiD

Man må kunne litt teori for å bygge et hus | Tage S. Jensen

  • Tage S. Jensen (20)
    Akershus Unge Høyre
Vi bør diskutere hvilke lekser som bidrar til god læring og hvordan man skal balansere teoretisk og praktisk undervisning, skriver Tage S. Jensen, 2. nestleder, Akershus Unge Høyre.

Si ;D-innlegg: Mye i norsk skole kan bli bedre, men skolen blir ikke bedre ved at man fjerner lekser og teoretisk undervisning.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I et Si ;D-innlegg 1. april hevder Thomas August Solberg at hjemmelekser er et utdatert konsept i norsk skole.

Denne påstanden er ensidig og mangelfull. Jeg har full forståelse for at mange elever kan oppleve lekser som frustrerende, men dette betyr ikke at vi skal forby det.

Solberg fremstiller debatten som et valg mellom lekser og læring. Dette bildet stemmer ikke overens med virkeligheten.

Tage S. Jensen, 2. nestleder, Akershus Unge Høyre.

Lekser er læring

Gode lekser gir god læring.

Vi vet at repetisjon og mengdetrening fungerer, og jeg tror dette er spesielt viktig for de svakeste elevene. Svakere elever trenger konkrete arbeidsoppgaver som kan følges opp, ellers vil skole raskt bli nedprioritert.

Faren for økte forskjeller i norsk skole er en viktig årsak til at vi fremdeles bør ha lekser.

Jeg skjønner at man blir oppgitt når man blir «tvunget» til å jobbe med fag som virker ubrukelige utenfor skolen, men mye av det man lærer på skolen, vil faktisk komme godt med senere i livet.

Lekser er et godt eksempel på det. Lekser bidrar til å utvikle elevens arbeidsvaner, disiplin og evne til å tenke selvstendig rundt problemer.

Teori i bånn

Det er selvfølgelig sant, som Solberg skriver, at man lærer mye gjennom observasjon og empirisk arbeid.

Men man vil umulig kunne trekke noe verdifullt ut av disse metodene dersom man mangler et teoretisk fundament. Det sier seg selv at man må kunne litt teori for å etablere en bedrift eller bygge et hus.

Mye i norsk skole kan bli bedre, men skolen blir ikke bedre ved at man fjerner lekser og teoretisk undervisning.

Dette bør heller ikke være utgangspunktet for debatten. Vi bør heller diskutere hvilke lekser som bidrar til god læring, og hvordan man skal balansere teoretisk og praktisk undervisning. Slik kan vi bidra til mer variasjon og økt læringsutbytte i skolen.


Lese mer om samme tema? Ta en titt på disse innleggene:

Les også

  1. Thomas August Solberg: Skolen er utdatert – lekser for elever og mattekrav for lærere må bort

  2. Kenneth Endresplass: Ingeniørstudenter misunner meg for utdannelsen min

  3. Alida Domaas med klar beskjed: Studiespesialiserende bør avskaffes |


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Si ;D
  2. Undervisning
  3. Lekser
  4. Skole og utdanning