SiD

Anki Gerhardsen har en farlig tilnærming | Maria Bonita Igland

  • Maria Bonita Igland (21)
    Maria Bonita Igland (21)
    Psykologstudent ved UiO og medlem av Sosialistisk Ungdom
Skillet til Gerhardsen er en gjenganger i debatten om likestilling og kvinnekamp, skriver Maria Bonita Igland (21).

Gerhardsen ser ut til å tro at urettferdigheten jenter opplever, ikke er verre enn gutters.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Vi nærmer oss den internasjonale kvinnedagen, og i tradisjon tro er det alltid noen som foreslår å utvanne dets betydning. I år er det Anki Gerhardsen og hennes oppfordring til unge jenter. Gerhardsen sin kronikk er en klar tale til unge jenter: selv om det du opplever er kjipt, husk at gutta har det verre.

Dette er en farlig tilnærming.

Dette spiller opp under en idé om at utfordringer gutter opplever står i kontrast til det jenter opplever. Innlegget hennes virker også fullstendig usympatisk overfor jenter som møter utfodringer som begrenser friheten deres.

Rigide kjønnsroller

Skillet til Gerhardsen er en gjenganger i debatten om likestilling og kvinnekamp. Heller ikke denne gangen nærmer vi oss kjernen av problemet: nemlig at utfordringene gutter møter, er et resultat av rigide kjønnsroller.

Gerhardsen ser ut til å tro at urettferdigheten jenter opplever, ikke er verre enn gutters, fordi vi tross alt får medieoppmerksomhet for våre saker. Det hun glemmer, er at denne tendensen aldri har vært en selvfølge. Dette er noe man har kjempet systematisk for, og vi kjemper fremdeles.

Les innlegget til Gerhadsen her: – Bruk kvinnedagen til å snakke om gutter

Dette ble tydelig under «Metoo-oppgjøre i Norge. Mange varslere ble anklet for å drive en svertekamanje mot mektige politikere. Flere jenter har trukket seg fra politikken fordi overgripere sitt omdømme er blitt prioritert over deres sikkerhet?

Maria Bonita Igland (21), feministisk leder i Sosialistisk ungdom.

Stort press

Gerhardsen bruker dagens skolesystem og fremveksten av psykiske lidelser for å påpeke hvordan gutter sliter mer enn jenter. Tydeligvis er det viktigere for henne å drive kjønnskrig enn å snakke om kjønnsroller. Dette er også et gjennomgående problem i debatter om skole,at vi alltid snakker om gutter som faller fra, men nesten aldri om jenter som utvikler psykiske problemer fordi presset er for stort.

På søndag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. I 2020 er kvinner og jenters selvbestemmelse over egen kropp under sterkt press i hele verden. Langt flere kvinner jobber deltid enn menn, og fremdeles tjener kvinner 87 % av hva menn tjener.

På leirene i Moria sitter det kvinner og jenter som har vært ofre for alvorlige overgrep, kun fordi de er kvinner og jenter. Også i Norge er menns vold mot kvinner et alvorlig samfunnsproblem. Men hvor er heiagjengen for de kvinnene blant oss som utsettes for det, men aldri varsler fordi skammen er så stor?

Heiagjengen som Gerhardsen mener jenter har i ryggen, står ikke sammen med oss i kampen for disse rettighetene. Det er ikke et samlet flertall av politikere som kjemper disse kampene. Det viser hvor viktig det er å fremdeles snakke om kvinnekamp i 2020, og det er flere brødre som støtter oss i dette ordvalget.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.Les mer om

  1. 8. mars 2020
  2. Likestilling
  3. Feminisme
  4. Kvinnedagen (8. mars)