Vi kan ikke lenger skille mellom en digital og en fysisk hverdag

En uklar definisjon av netthets har stått i veien for gode løsninger på problematikken, mener debattanten.

Og vi er nødt til å ta begge like seriøst.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Netthets er en konstant trussel mot barns rett til en trygg digital oppvekst, god psykisk helse, ytringsfrihet og til å bli beskyttet fra skadelig innhold.

Dette er noe barn og unge mener selv, og som demonstreres i den ferske rapporten «Å vokse opp på nett» av Press – Redd Barna Ungdom. Dette er uten tvil alarmerende. Rapporten baserer seg på barn og unges egne erfaringer med netthets, og den fokuserer på deres egne forslag til tiltak for å bekjempe det.

Unge vegrer seg, hvorfor?

Ifølge FNs barnekomité er netthets blant barn og unge et svært utbredt problem, og det kan føre til at unge vegrer seg for å delta i den offentlige debatten.

Det samme forteller rapporten fra Press. Flere av ungdomsinformantene mener det er slitsomt å engasjere seg i den offentlige debatten fordi frykten for å bli utsatt for netthets er for skremmende. En av ungdommene forteller at hen har flyttet debatten til private forum og kontoer fordi «det tærer for mye på.»

Diskriminering, trusler, rasisme, ignoranse, umyndiggjøring, sexisme, transfobi, hersketeknikker og mørke vitser. Dette var ord som gikk igjen blant de 13–26 år gamle informantene våre da de ble spurt om hva de forbinder med netthets.

Det er ni ord for mye.

Disse beskrivelsene gir oss et klart bilde av hva som faktisk skjer på nett, og det er tydelig at minoriteter er mer utsatt.

Et demokratisk problem

Det er et demokratisk problem at så mange unge ikke vil delta i samfunnsdebatten. Demokratiet taper viktige stemmer på grunn av et usunt debattklima. Det er en digital mobbekultur som oppleves så slitsom og psykisk utmattende at man rett og slett ikke orker å ytre seg.

Hvordan har vi latt det gå så langt?

En uklar definisjon av netthets har stått i veien for gode løsninger på problematikken. «Min ytringsfrihet stopper der din menneskerettighet starter», sa en av ungdommene under gruppeintervjuene vi utførte.

Ytringsfrihet er grunnpilaren i et demokrati, men retten til å diskriminere, hate og mobbe er det ingen som har. Når netthets skremmer barn og unge fra å ytre seg i en ung alder, truer dette fremtidig samfunnsengasjement. Barn og unge skal få være den de vil på nett, uten å bli eksponert for skadelig innhold.

Ikke lenger skille

Alle barn og unge har rett til en trygg oppvekst, også på nett. Vi kan ikke lenger skille mellom en digital og en fysisk hverdag, og vi må ta begge like seriøst. Barn vet best hvordan det er å være barn i dag – så lytt til våre anbefalinger, og ta oss på alvor.

Vi må sikre en økt kompetanse om netthets og få det integrert i læreplanen. Det er på tide med en bredere og mer inkluderende definisjon av ulovlige ytringer. Samtidig må vi bevilge mer penger til forskning på temaet.

Sist, men ikke minst må vi stille både plattformene og myndighetene til ansvar. Barn har rett til å være trygge. Også på nett.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!