Norge trenger en samtykkelov. Nå!

  • Kornelia Osvold Askheim (17)
Én av ti kvinner blir utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet, skriver debattanten.

Og nei, det betyr ikke at alle parter må skrive under på en kontrakt hver gang de skal ha sex.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

All sex skal være frivillig. Det tror jeg vi alle kan være enige om. På tross av dette er Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet negative til å innføre en samtykkelov i Norge.

Det er på tide at vi følger etter de 12 andre landene i Europa som nå definerer sex uten samtykke som voldtekt.

Ingen kontrakt

Ifølge Amnesty International blir kun én av ti voldtekter i Norge anmeldt. Én av ti kvinner blir utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Én av fem voldtektsanmeldelser blir henlagt fordi den ikke faller inn under den nåværende definisjonen av voldtekt, og bare én prosent av alle anmeldte voldtekter ender med domfellelse.

I dagens lovverk sies det at offeret må ha blitt utsatt for vold, trusler eller vært bevisstløs for at det skal regnes som voldtekt.

Å innføre en samtykkelov betyr ikke at alle parter må skrive under på en kontrakt hver gang de skal ha sex. Det det vil si, er at vi lovfester at all seksuell omgang uten samtykke kan bli rettsforfulgt som en voldtekt.

Gode resultater

Dessverre kommer ikke en samtykkelov til å stanse alle seksuelle overgrep eller gjøre at absolutt alle blir tatt for handlingene sine. Men etter at Sverige innførte en slik lov i 2018, har antallet som blir tiltalt og dømt for voldtekt, økt.

Det er på tide at vi innfører en samtykkelov i Norge også. At man må ta forholdsregler for ikke å bli voldtatt, det er helt tragisk. Det er 2021, for f ...


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les også

Debatt: En samtykkelov kunne skånet meg for overgrep

Les også

All sex i Sverige som ikke uttrykkelig er frivillig, blir nå forbudt.

Les også

«Vil du ha sex med meg?» Spørsmålet dreper kanskje stemningen, men det gjør også sex uten samtykke.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!