Kjernekraft er en del av løsningen, ikke problemet

  • Sindre Skollingsberg (20)
Bildet viser atomkraftverket Grohnde ved Emmerthal i nordvestlige Tyskland.

Strømkrisen er bare starten på en global energimangel.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Kjernekraft er bedre for miljøet enn sol- og vindkraft. Det krever ikke store inngrep i naturen som fører til tapt naturmangfold. Samtidig senker man utslipp på verdensbasis.

Strømkrisen er bare starten på en global energimangel. Derfor trenger vi kjernekraft nå!

En del av fremtiden

Det er flott med strømpakker på kort sikt. Men det er enda bedre med kjernekraft på lengre sikt. Strømpakker kan ikke gjøres til faste, midlertidige tiltak når strømprisen blir ekstrem høy. Kjernekraft kan være en permanent løsning for å få ned strømprisene.

Det er som lønn: Vi ønsker at den skal være stabil og forutsigbar, så du vet hva du kan regne med å ha hver måned etter å ha betalt de faste utgiftene. Hvis en av dine faste utgifter plutselig tredobles, går det ut over både det sosiale og det økonomiske.

Energibehovet vil øke

Med stadig høyere energibehov i samfunnet må vi også planlegge for fremtiden. Det er her jeg mener kjernekraft må inn i energimiksen i Norge.

Økt vekst, elektrifisering av sokkelen og ny industri vil føre landet inn i et kraftunderskudd, hvis Statnett får rett i sin analyse.

Et samfunn som har et stort behov for økt av elektrisk energi, men ikke bygger ut stabile, fornybare kilder, vil miste konkurransefortrinnet i energikrevende industri.

Dette vil over tid føre til færre arbeidsplasser, samtidig som flere må betale høyere strømregninger.

Kjernekraft er løsningen

Energipolitikk er mer enn bare økonomi. Det er også sosialpolitikk. At folk
mister jobben og får dårligere reallønnsvekst, er bare noen av de mulige konsekvensene jeg frykter.

Dette er noen grunner til jeg er for kjernekraft. Hvis du bryr deg om klima- og miljøsaken, stabil strømpris for det norske samfunnet og arbeidsplasser, burde du også være det samme. Kjernekraft er del av løsningen, ikke problemet.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!