Førstegangsvitnemål er en enorm fordel som mange syke aldri får muligheten til å bruke

Vi er mange som av ulike grunner brukte mer enn tre-fire år på videregående. Som kronisk syk selv var planen at jeg skulle fullføre videregående på seks år, skriver Laura Marie Neal (på bildet).

Aldersregelen på førstegangsvitnemål må skrotes.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Hvordan er det mulig ikke å ha førstegangsvitnemål året man fullfører videregående skole? Vitnemålet ditt er jo så ferskt og uendret som det noensinne vil være. Likevel får du ikke søke i kvoten for førstegangsvitnemål. Hvorfor?

Fordi du er syk. Du fullførte videregående på utvidet tid. Du vil aldri kunne oppfylle Samordna opptaks krav om ikke å være eldre enn 21 år året du søker høyere utdanning.

Fullførte på fem år

Tall fra 2021 viser at 12,7 prosent av videregåendeelever fullførte på mer enn normert tid (tre eller fire år avhengig av utdanningsprogram).

Vi er mange som av ulike grunner brukte mer enn dette. Som kronisk syk selv var planen at jeg skulle fullføre videregående på seks år. Det er 50 prosent progresjon pr. år, noe som er veldig mye for mange som er kronisk syke. Jeg klarte det heldigivs på fem år og fikk derfor akkurat søkt med førstegangsvitnemål i år.

Men for mange med sykdom eller funksjonsnedsettelse er det et vidunder om man i det hele tatt klarer å fullføre. Etter å ha kjempet seg gjennom videregående er straff for å ha brukt lengre tid det siste man trenger.

Fikk svar fra kunnskapsministeren

I 2019 skrev Anna Sofie Hoff om det samme i et Si ;D-innlegg. «Vi som aldri får førstegangsvitnemål», var tittelen.

Hun fikk til og med respons fra daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H). Han skrev blant annet: «Jeg ser at reglene om førstegangsvitnemål får noen uheldige utslag.» Det er en underdrivelse.

Han svarte også: «Grensen på 21 år er satt for at de yngre søkerne ikke skal bli utkonkurrert av de eldre søkerne, som blant annet har hatt mulighet til å forbedre karakterene sine etter videregående skole.»

Men mange som er syke eller har funksjonsnedsettelser, har ikke forbedret karakterene sine. De ber ikke om å få ta opp fag og fortsatt få førstegangsvitnemål. De ber om muligheten alle andre får.

Vår alder er ikke en større fordel enn fordelen funksjonsfriske har i kraft av å være funksjonsfriske. Vi fortjener en rettferdig sjanse.

Jeg foreslår, i likhet med Hoff, at aldersregelen burde erstattes med en regel om at førstegangsvitnemålet skal gjelde to år etter fullført videregående, så lenge du ikke tar opp fag.

En enorm fordel

Slik regelen står i dag, treffer den feil. Om alle skal ha en reell lik rett på og tilgang til høyere utdanning, kan vi ikke ha lovverk som rammer funksjonshemmede mer enn funksjonsfriske.

Forskjellen på opptaksgrensen for førstegangsvitnemål og ordinær kvote er massiv på flere studier. For eksempel trengte du i år 70,2 studiepoeng på ordinær kvote for medisin ved Universitetet i Oslo, men «bare» 61,2 med førstegangsvitnemål. På profesjonsstudie i psykologi var det 68,5 poeng på ordinær kvote, og 58,5 for førstegangsvitnemål.

Når forskjellen er på hele ti poeng, er det tydelig at førstegangsvitnemål er en enorm fordel. En fordel mange syke aldri får muligheten til å bruke.

Å rette opp i aldersregelen for førstegangsvitnemål som tydelig ikke er ment for å straffe syke og funksjonshemmede, men som uheldigvis gjør det, kan være et steg i riktig retning. Forrige gang dette ble etterspurt ble ingenting gjort. Hva nå?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!