Ja takk til mer mangfold i politiet!

Mangfoldig representasjon i politiet kan skape en betydelig positiv forskjell i samfunnet vårt, mener debattanten.

Norsk politi mister en stor ressurs når kvinner med hodeplagg blir ekskludert.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Det er akseptabelt at muslimske jenter som bruker hijab, ikke får lov til å bli politi i Norge, skriver nestleder i Haugaland FpU, Serine Aarvik, i Aftenposten.

Hun argumenterer for at politiet ikke vil bli sett på som nøytralt dersom de som bærer hodeplagg, er en del av politistyrken. Denne type tankegang synes jeg er problematisk og utdatert.

Selv tenker jeg akkurat det motsatte. Ved å inkludere mennesker som bruker hodeplagget, kan politistyrken i Norge få en stor ressurs.

Nyttige erfaringer

Å vokse opp som en synlig minoritet, i spagaten mellom to kulturer, kan for noen oppleves som litt tungt. Mangfoldig representasjon i politiet kan derfor skape en skape en positiv forskjell.

I tillegg kan kunnskapene og erfaringene mennesker med minoritetsbakgrunn bærer på, være nyttige for politiet. Jeg vurderte selv å bli politi, men avfeide tanken fordi jeg visste at det ikke er et alternativ for meg på grunn av hijaben.

I stedet valgte jeg å studere jus. 18 år gamle Hani Hussein Ali skrev nylig i Aftenposten at hun drømmer om å bli politi, men at det ikke er håp for drømmen på grunn av dagens hijabforbud. Dette er bare to eksempler. Vi har ikke tall på hvor mange som velger bort politiyrket kun på grunn av et hodeplagg.

Norskfødte med foreldre fra røtter i andre land er den gruppen som har høyest andel som tar høyere utdanning i Norge, og de er overrepresentert på en rekke prestisjeutdanninger som jus og medisin. I yrker som lege og lærer kan man bære hijab, men man skal ikke ytre sin religiøse mening. Det samme burde gjelde i politiet.

Ønsker å delta

Hvert år uttaler politiet at de ikke har nok ressurser og derfor må henlegge for mange saker. Kan man virkelig ikke etterforske saker, håndheve loven, patruljerer gater og bevare ytringsfriheten, som Aarvik trekker frem som politiets viktigste oppgaver, kun fordi man bruker hijab?

Norge mister en stor ressurs når mennesker med hodeplagg blir ekskludert. For vi ønsker å delta i samfunnet og å skape en betydelig forskjell. Men slik reglene er i dag, får vi ikke muligheten.

I den berømte talen til kong Harald uttaler han at Norge består av nordmenn som tror på Gud, Allah og ingenting. Vi lever i 2022, og det norske politiet burde gjenspeile det fantastiske mangfoldet i landet vårt.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss. Er du eldre, kan innlegg sendes til debatt@aftenposten.no.