SiD

Jo, vi bør faktisk ha gratis idrett for alle!

  • Herman Osvold Askheim (14)
    Herman Osvold Askheim (14)
    Styremedlem i Nedre Glomma SU
Bør idrett være gratis for barn under 18 år? Ja, mener Herman Osvold Askheim (14), styremedlem i Nedre Glomma SU.

Barneidrett er dessverre dyrt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

20. januar skrev Thea Mortensen fra Bærum Unge Høyre et Si ;D-innlegg om Sosialistisk Ungdoms forslag om gratis idrett for alle under 18 år. Hun mente det var et dårlig forslag fordi vi kommer til å betale for dem som har råd fra før. Men vi skal vel ikke gjøre forskjell folk?

Barneidrett er dessverre dyrt. I et gjennomsnittlig klasserom vil 1 av 10 elever ikke ha råd til å gå på idrett på fritiden. Dette er altfor mange! Idretten er for alle, ikke bare dem som har råd.

Derfor må vi gjøre den gratis. Det holder ikke å gi 800–1000 kroner pr. barn pr. halvår slik regjeringen har foreslått i sin prøveordning. I en rapport fra Oslo Economics viser det seg at idrett for en niåring i gjennomsnitt koster 3600 kroner, og prisen er nærmere 10.000 for en 15-åring. Da holder det ikke med 1000 kroner i halvåret.

Som Mortensen skriver, er idretten et bra sted å være for barn og unge. Vi er veldig enig i at barneidrett er viktig og bra. Derfor synes jeg det er spesielt at man ikke vil gjøre idretten helt gratis for alle, men at det skal være et privilegium for de aller rikeste.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Idrett