Null skjermtid for de minste barna er ikke strengt

  • Knut Skaug Haraldsen
Det som burde overraske, er at skjermtid ikke har kommet på agendaen før nå, skriver Knut Skaug Haraldsen (20).

Nye anbefalinger for skjermtid hos barn kommer ikke ett sekund for tidlig.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I Helsedirektoratets forslag til nye anbefalinger for fysisk aktivitet er skjermtid for første gang blitt et tema. Det er jammen meg på tide.

Det kan for noen fremstå radikalt å anbefale null skjermtid for barn mellom null og to år, og maks én time om dagen for barn mellom to og fire år.

Men det er faktisk alt annet enn radikalt.

Det som burde overraske, er at skjermtid ikke er kommet på agendaen før nå. Anbefalingene bygger på råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Disse rådene peker på at det er grunnlag for å mistenke skadevirkninger av mye skjermtid.

Samtidig er det ikke dokumentert negative effekter av å avstå fra skjermbruk, noe som egentlig gir seg selv.

Å minimere mengden skjerm for barn har altså ingen nedsider og en potensiell oppside av ukjent størrelse. Derfor slutter Helsedirektoratet seg til WHOs råd av føre var-hensyn.

Men kunne man ikke frarådet det på samme grunnlag for la oss si fem år siden? Bekymring for mulige skadevirkninger av skjermbruk hos barn er ikke akkurat noe nytt.

Latskap

Uansett er det viktig at disse anbefalingene kommer på plass nå. Om det høres strengt ut at man ikke kan bruke Ipad som hvilepute for å holde ettåringen i ro, ville jeg anbefale å spørre sine foreldre om hvordan man kan oppdra barn uten bruk av Ipad.

For mangel på Ipad har ikke akkurat vært et historisk hinder for god barneoppdragelse. Tvert imot har det kanskje vært en god ting. Det er latskap å overlate barneoppdragelsen til en skjerm og trolig ingen god idé.

For barn fra 5 til 17 år anbefaler Helsedirektoratet å minimere skjermbruken på fritiden. Barn i denne alderen kan, i motsetning til barn under fem år, ha noe fornuftig å gjøre på digitale verktøy. En slik oppmykning gir mening.

Likevel er det fortsatt slik at man ikke aner mulige negative konsekvenser av å glane for mye på en skjerm. Men man vet at det ikke medfører noen fare å avstå fra det. Så skjerm bør fortsatt brukes med omhu.

For voksne også?

Jeg skulle gjerne sett at anbefalingene om å redusere skjermbruk på fritiden også var innført for voksne. Igjen av samme føre var-hensyn. Det blir uansett vanskeligere å overbevise barn om å holde seg unna skjerm, om man selv ikke klarer å ta øynene fra den.

Det er som kjent bedre sent enn aldri. Dette tilskuddet av skjermbruk i anbefalingene for fysisk aktivitet bør ønskes velkommen.

All den tid vi mangler solid kunnskap om konsekvensene av høy skjermbruk, er det viktig og riktig å legge seg på en konservativ linje. Særlig for de minste av oss.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.