12. desember: #metoo er fremdeles ikke kommet til skolegården

I 2019 skapte Ea Baklund, Ellisiv Aure og Ella Fyhn nasjonal debatt med et Si ;D-innlegg om #metoo i skolegården. I dag skriver de i julekalenderen om hvor langt vi er kommet siden den gang.

«Hore» og «fitte» blir fortsatt brukt som skjellsord.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

For omtrent halvannet år siden skrev vi et Si ;D-innlegg om seksuell trakassering og sexisme i skolegården. I innlegget ønsket vi å belyse en ukultur blant unge, der sexistiske holdninger og verbal og fysisk seksuell trakassering er normalisert. Vi etterlyste en holdningsendring blant unge. Og vi ville at lærere og politikere skulle ta ansvar.

Det vakte sterke reaksjoner. Det var tydelig at vi ikke var de eneste som har opplevd eller vært vitne til denne ukulturen. Innlegget ble tatt alvorlig av mange lærere og politikere, noe som ga oss håp om endring.

Men er vi egentlig blitt bedre til å vise omsorg og respekt overfor hverandre?

Lite endring

Ungdataundersøkelsen 2020 fant at 40 prosent av jenter og 24 prosent av gutter på videregående skole har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering det siste året. En økning fra 2017.

Det tyder på at det er få fungerende tiltak som er blitt satt inn på lokalt og nasjonalt plan.

Undersøkelsen underbygger vår opplevelse av at det har vært lite endring. Dessverre er seksuell trakassering fortsatt en stor del av hverdagen til mange barn og unge helt fra man går på barneskolen.

Ord som «hore» og «fitte» blir fortsatt brukt som skjellsord. Ungdom opplever å bli seksualisert i alle mulige settinger. Ungdommers legning, kropper og sexliv diskuteres mellom medelever uten hensyn til individets opplevelse av det.

Trakassering sitter løst

Ungdom har utviklet en ufølsomhet overfor hverandre, hvor det ikke er grenser for hva man kan dømme hverandre for. Er du jente og ligger med mange, blir du automatisk en «hore». Er du gutt og feminin, er man automatisk «homse».

Ungdom er mye mer reflekterte og har mye mer toleranse, respekt og forståelse for hverandre enn tidligere. Men det hjelper ikke når vi likevel behandler hverandres seksualitet som allemannseie.

Ved å kommentere kroppen til jenter eller hvor mange en gutt har ligget med, er vi med på å normalisere sexisme. Vi må forstå at man forsterker det overdrevne fokuset ungdom har for hverandres seksualitet.

Bevist at vi kan

Vi er ikke blitt så mye bedre på å vise hverandre omsorg. Det betyr ikke at det ikke er håp. Dagens ungdom klarer å stå sammen i så mange andre saker, som for eksempel i klimasaken og kampen mot rasisme. Så vi har et håp om at ungdom en dag skal klare å stå sammen i denne saken også, men vi klarer det ikke alene.

For at ungdom skal få bedre holdninger, er vi avhengige av at skolen slår ned på uakseptabel oppførsel. Foreldre må ta mer ansvar for barnas adferd og holdninger. Politikere må tilrettelegge for mer fokus på grenser og bedre seksualundervisning i læreplanen.

Først da kan vi virkelig bekjempe sexisme.


Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Denne julen er det ekstra viktig at vi tar vare på hverandre ved å vise kjærlighet og omsorg. Vi er alle i en vanskelig situasjon, og vi må derfor sørge for å holde kontakt med hverandre og passe på de rundt oss.


Vil du lese mer fra jentene?

Dette var innlegget som startet det hele. Den gangen takket likestillingsombudet Hanne Bjurstrøm jentene for sin åpenhet i dette innlegget. Her er et intervju Aftenposten gjorde ett år etter innlegget var på trykk.


Vil du lese mer fra vår julekalender?

Da kan du lese dem her.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.