Ikke tving oss inn i Kirken!

Jeg føler meg bedratt. For litt siden fikk jeg et brev hvor det sto at jeg er medlem i Den norske kirke. Jeg har aldri meldt meg inn der!

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

DAGENS INNLEGG: 15.10

Foreldrene mine meldte meg heller ikke inn da jeg ble født, og jeg er ikke døpt. Jeg har aldri ønsket å være medlem i Den norske kirke fordi jeg aldri har følt meg kristen. Jeg har vært medlem av Human-Etisk Forbund hele livet, og ble derfor sjokkert over å få dette brevet. Nederst står det skrevet: "Utgangspunktet for opprettelsen av medlemsregisteret i Den norske kirke har vært Folkeregisteret". Den setningen sjokkerte meg! OK, vi har kristendommen som statsreligion, selv om jeg tror det hadde vært best for både kirke og stat om de to skilte lag. Men at folkeregisteret brukes som utgangspunkt for medlemslisten, er et brudd på religionsfriheten i Norge! Her skal alle religioner være likeverdige, og ingen skal tvinges eller presses inn i en religion de ikke ønsker å slutte seg til. Når man fyller 15 år, kan ungdom selv velge tros— eller livssynssamfunn uavhengig av hva deres foreldre ønsker. Jeg har alltid beroliget meg med tanken på at jeg støtter Human-Etisk Forbunds arbeid for likeverd mellom religionene og de som ikke tilhører noe trossamfunn. Jeg føler meg bedratt! Det er forkastelig at folkeregisteret brukes som grunnlag for medlemslisten til Den norske kirke når vi har så mange norske statsborgere som tilhører andre trossamfunn. Jeg kan bare forestille meg hvordan muslimer, jøder og katolikker må ha reagert da de mottok dette brevet! Kultur- og kirkedepartementet må endre rutinene for innmelding i Den norske kirke. Det burde ikke stå andre på medlemslisten enn de som er døpt, eller de som er blitt meldt inn av foreldrene sine. Å kopiere nylig registrerte navn (nyfødte og innvandrere) fra folkeregisteret er å anta at alle er kristne. Det er et tydelig brudd på valgfriheten norske borgere har! Det gjør saken enda verre at man ikke informerer de innmeldte når de havner på medlemslisten. Religionsfrihet betyr valgfrihet, og denne antagelsen om at alle nordmenn er protestanter, bekymrer meg. Her skryter vi av både presse-, ytrings- og religionsfrihet. Jeg er sjokkert over at dette systemet er i bruk i Norge!