SiD

Frp, ikke AUF, hjelper de utsatte | Marthe Solberg

  • Marthe Solberg (21), formann i Oslo Øst FpU.

Si ;D-innlegg: At AUF savner reaksjoner etter Frps landsmøte, har kanskje sammenheng med at folk ikke vil skjære i friske barn.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Fremskrittspartiet kjemper for rettighetene til barn, kvinner og flyktninger. AUF mener det er populisme.

Vi mener det er frihet og fornuft.

19. mai skrev Simon Frigessi di Rattalma i AUF et innlegg i Si ;D hvor han kritiserer Frps nei til omskjæring, heldekkende ansiktsplagg i skolen, og nei til å lokke båtflyktninger over Middelhavet.

  • Les innlegget til Simon Frigessi di Rattalma:

AUF ignorerer barns rettigheter

AUF mener dette vil forandre Norge til det ugjenkjennelige. Det er en absurd og virkelighetsfjern påstand.

Det er ikke mindre frihet og mer undertrykkelse som kjennetegner Norge.

Det er uetisk å utsette barn for religiøs eller rituell omskjæring.

Religionsfriheten innebærer ikke at man kan påføre helt friske barn kirurgiske inngrep, uten medisinsk begrunnelse.

AUF ignorerer barns rettigheter. Dessverre er det bare Frp som mener barnets frihet står sterkere enn voksnes religionsfrihet.

Frp mener niqab og burka ikke hører hjemme i skolen, fordi det er kjønnsdiskriminerende plagg som hemmer integreringen.

Dessverre er det bare Frp som mener barnets frihet står sterkere enn voksnes religionsfrihet

Undervisning i skolen krever også formidling av kunnskap og god kommunikasjon. Store deler av kommunikasjonen foregår gjennom kroppsspråk.

Derfor vil heldekkende ansiktsplagg gjøre kommunikasjon og undervisning nærmest umulig. Det bør AUF ta innover seg.

Styrke hjelpen i nærområdene

Det er også uheldig at AUF vil lokke flyktninger ut på en livsfarlig reise. I 2016 druknet 5000 mennesker i Middelhavet, det er et skremmende høyt tall.

Derfor må vi styrke hjelpen i nærområdene, og sørge for at båtflyktninger kommer til landet de kom fra, ikke til Europa.

Da vil færre risikere livet, og færre vil drukne.

Vi vil gi flyktninger hjelp, ikke en bjørnetjeneste.

At AUF savner reaksjoner etter Frps landsmøte, har kanskje sammenheng med at folk ikke vil skjære i friske barn, svekke integrering og undervisning, eller lokke flyktninger ut på havet.

AUF bør hjelpe sårbare mennesker, ikke kritisere Frp for å gjøre det.


Les innlegg i debatten om omskjæring:

Les også

  1. Jeg ble omskåret som liten. Frp har rett når de ønsker et forbud | Benjamin King

  2. Aftenposten mener: Nei til forbud mot omskjæring

  3. Forbud mot omskjæring vil være et overtramp mot jøders foreldreansvar | Espen Ottosen

  4. Rituell omskjæring av guttebarn fratar barna religionsfriheten | Anna Konstanse Holan Almli


Les mer om

  1. AUF
  2. Omskjæring
  3. Nikab
  4. Fremskrittspartiet (Frp)