Søkere til høyere utdanning får tilleggspoeng for mye rart. Det er på tide med en oppvask.

Det er urettferdig at man kan få poeng for å vente med å studere, mener debattanten.

Det vil både samfunnet og søkerne være tjent med.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Igjen viser tallene fra Samordna opptak at snittet for å komme inn på de mest populære studiene, øker. Det er på høy tid med en oppvask i opptakssystemet.

I dag får man tilleggspoeng for mye rart. Alderspoeng, kjønnspoeng, poeng for folkehøyskole. Og ikke minst får man realfagspoeng.

Realfagspoengene er et godt incentiv for å få videregåendeelever til å velge realfag. Men de slår feil ut, for eksempel når det heller lønner seg å ta geofag enn rettslære for en kommende jusstudent.

Realfagspoengene bør kun være gjeldende når man søker seg videre på realfaglige studier. Når realfagspoengene teller på alle typer studier, skaper de kunstig høye opptakskrav, også i førstegangskvoten.

Venter for lenge

Alderspoeng skaper også problemer i opptaket. Det er urettferdig at man kan få poeng for å vente med å studere heller enn å begynne med en gang. At man kan få opptil åtte ekstra alderspoeng for å ha ventet i fire-fem år, er med på å skape kunstig høye snitt.

Dessuten er det svært lite sannsynlig at man får bedre advokater eller leger bare fordi de velger å vente noen år med studiene.

Mange må bruke flere år på å ta opp fag for å komme inn på studier, og alderspoengene blir da avgjørende. Dette er hverken heldig for studentenes lommebok eller for arbeidsmarkedet som trenger arbeidskraft.

Oppfordring til utvalget

Tilleggspoengene slik de er i dag, er lite treffsikre, og de fører til kunstig høye snitt. Jeg håper det regjeringsutnevnte utvalget som nå skal se på endringer i opptakssystemet, vurderer å fjerne mange av tilleggspoengene, og at realfagspoeng kun skal gjelde for realfag.

Slik sikrer vi et mer treffsikkert og rettferdig opptakssystem.

Både samfunnet og søkerne til høyere utdanning vil være tjent med et opptakssystem som fører til at flere kommer ut i jobb raskere.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først.