SiD

Nynorsk er det mest stigmatiserte faget i norsk historie

  • Jenny T. Nesse
    16 år
Mange elever glemmer hvordan nynorsk ble til, og hvor viktig den har vært for det norske språket og utviklingen av norsk litteratur, skriver Jenny T. Nesse (16).

Dette er en veldig upopulær mening å ha for en ungdom på 16 år.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Den grunnleggende nynorskundervisningen er noe av den viktigste undervisningen for bokmålselever og bør opprettholdes. Dette er en veldig upopulær mening å ha for en ungdom på 16 år.

Jeg har selv erfart et stort press på å mislike denne delen av norskundervisningen. Og jeg har observert flere negative reaksjoner når noen mener noe positivt om faget. Men det har seg slik at nynorsk i tillegg til all verbbøyningen også kommer med mange fordeler.

Del av vår historie

Mange glemmer hvordan nynorsk ble til, og hvor viktig den har vært for det norske språket og utviklingen av norsk litteratur. Nynorsk ble skapt på 1800-tallet av en mann som het Ivar Aasen.

Han var veldig opptatt av det norske språket og lagde sitt eget skriftspråk. Etter hvert begynte store deler av befolkningen å benytte seg av målformen. Derfor er mye norsk litteratur fra midten av 1800-tallet frem til i dag skrevet på nynorsk.

I mine øyne ville det derfor vært veldig feil ikke å lære unge å forstå et skriftspråk som er så relevant for sin egen historie.

Gir oss språkøre

Den norske dialektarven bevares gjennom nynorsk. Ved å ha jevnlig nynorskundervisning tror jeg mange bokmålselever forstår de ulike dialektene bedre, slik at de med sterke dialekter ikke trenger å forenkle og bytte ut ord for å bli forstått.

Siden Aasens arbeid er basert på de ulike dialektene rundt om i Norge, har det seg slik at nynorsk i flere områder ligger nærmere folks dagligtale. Muligheten til å kunne velge et skriftspråk som er bedre tilpasset sin dialekt, tror jeg er viktig for å bevare den.

Takk også til nynorsk for nordmenns gode språkøre! Helt siden jeg var liten har jeg hørt at nordmenn er kjent for sin gode språkforståelse. Dette er ikke noe vi er født med, og jeg tror at mye av dette talentet kommer av nynorsk.

Nynorskundervisningen er ikke bare positiv eller negativ, den er en fin blanding av begge. Mange ungdommer skjønner ikke dette og velger kun å fokusere på det negative, noe som fører til det store stigmaet rundt målformen. Men gjemt inne i all verbbøyningen er det faktisk mye bra, det må bare graves litt frem.


Les også

  1. Stor skrivekonkurranse for ungdom: Hva skulle du ønske du visste?

  2. Si ;D-innlegg: Avkriminalisering må skje så raskt som mulig

  3. Si ;D-innlegg: Cancrum oris. Hva i all verden, liksom?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les mer om

  1. Nynorsk
  2. Bokmål
  3. Språk
  4. Norsk