Kunnskapsministeren svarer: – Riktige lekser er viktig

Jeg vil hjelpe skolene og lærerne, slik at leksene kan fungere bedre for elevene, skriver kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

I livet må vi øve for å bli gode.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

I et fint innlegg i Si ;D 10. febaruar tar Lucas Vlek Nilsen (13) til orde for å kutte lekser i skolen. Du har veldig gode argumenter. Det er urettferdig at barn med skoleflinke foreldre får en bedre skolegang enn andre. Det er heller ikke alle som har foreldre som har tid til å hjelpe med lekser.

Han er også bekymret for at lekser kan gjøre livet verre for barn som allerede er stresset av skolehverdagen. Hvis lekser brukes på feil måte har han helt rett.

Jeg tror riktige lekser er viktig. I livet må vi øve for å bli gode. Jeg måtte for eksempel øve mye mer på lesing enn vennene mine, fordi jeg har lese- og skrivevansker. Det tok lenger tid og mer trening før det satt.

Hvis jeg ikke hadde øvd mer enn de andre, ville forskjellene mellom oss blitt store.

For meg er det viktig at skolen fremmer både læring og lærelyst. Gode lekser kan bidra til bedre resultater og gode arbeidsvaner. Men alle øver forskjellig. Det vet gode lærere. De gir kloke lekser, og skjønner at vi jobber i forskjellig tempo.

Leksene må ikke være for vanskelige. Eller for lette. Elevene må få tilbakemelding på arbeidet de har gjort, og leksene må henge sammen med resten av arbeidet de gjør på skolen.

Og – ikke minst – det må ikke gis for mye lekser. Derfor er det viktig at lærerne på skolen snakker mye sammen om leksene, slik at de kan være sikre på at alle elevene klarer det.

Jeg vil ikke nekte lærerne å gi lekser. Men jeg vil hjelpe skolene og lærerne, slik at leksene kan fungere bedre for elevene. Derfor gir vi lærerne lekser om lekser.

I en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap har vi sagt at vi vil utvikle nettbasert veiledningsmateriell om lekser til lærere. Målet er å spre kunnskap om hvordan lekser kan gis på en god måte.

Lykkes vi med det kan elever få enda bedre utbytte av undervisningen enn i dag.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.