Du må tenke over ditt hvite privilegium | Iris Bjørg Petursdottir

  • Iris Bjørg Petursdottir (17)
Demonstrasjonene verden over er et resultat av flere tiår med rasisme og diskriminering av minoriteter. Denne situasjonen bør være en vekker også for oss i Norge, skriver Iris Bjørg Petursdottir (17). Bildet viser en nylig demonstrasjon mot politivold og rasisme i Sidney i Australia.

Jeg som hvit person blir aldri satt i en urettferdig situasjon på grunn av hudfargen min eller bakgrunnen min.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

Nylige hendelser i USA har sjokkert mange. Eller kanskje rettere sagt: De har vist oss de brutale konsekvensene av rasisme og fordommer. To videoer med ett offer i hver av dem: Ahmaud Arbery og George Floyd. Begge myrdet av hvite menn.

Det fikk ingen konsekvenser før videoene ble spredt over hele verden og myndighetene følte seg presset. Disse drapene er dessverre ikke enkelttilfeller, men kun to av flere eksempler på vold mot mørkhudede i USA.

Brutal historie

De ekstreme reaksjonene og demonstrasjonene som etterfulgte, er et resultat av flere tiår med rasisme og diskriminering av minoriteter. Disse følelsene oppsto ikke i et vakuum. Det er en brutal historie som ligger bak.

Denne situasjonen bør være en vekker for oss. Vi må reflektere over hvordan mistenkeliggjøring og stereotypier av mennesker skaper fordommer som får dødelige konsekvenser. Vi må tenke på hvordan vi kan bruke vår posisjon til å støtte minoriteters kamp mot rasisme.

Situasjonen i USA er et faresignal og en påminnelse om hvordan det går med et samfunn preget av ekstreme motsetninger, fordommer og ulikheter. Man er nødt til å kjempe mot rasisme og systematisk diskriminering. Det er på høy tid at man stopper normaliseringen av fordommer mot enkelte grupper i samfunnet.

Jeg som hvit person blir aldri satt i en urettferdig situasjon på grunn av hudfargen min eller bakgrunnen min. Men det betyr ikke at jeg trenger å være uvitende om hva som skjer eller ikke kan forstå hva minoriteter blir utsatt for.

Iris Bjørg Petursdottir (17)

Undertrykkelse og fordommer

Flere mennesker må stå opp hver morgen og delta i et samfunn som behandler dem annerledes på grunn av hudfargen eller bakgrunnen deres. Å ikke kunne stole på institusjonene som skal beskytte deg må gjøre et inntrykk. Det trengs en utrolig styrke for å ikke bli påvirket av det.

I dag er Norge et av de mest likestilte landene i verden, men vi ser likevel økende tendenser til polarisering og fremmedgjøring av enkelte grupper i samfunnet. Vi har dessverre også en historie med undertrykkelse og fordommer mot enkelte folkegrupper, som for eksempel samer og ikke-vestlige innvandrere.

Den ubehagelige sannheten er at det er flere nordmenn som blir behandlet annerledes på grunn av deres utseende. Jeg mener at det er vår plikt som medmennesker å stå opp for disse. Ikke bare for nordmenn, men for alle som opplever rasisme og diskriminering.

Tenk deg om

Jeg tror vi hadde hatt godt av å gå inn i oss selv. Vi må være klare over våre privilegier og hvordan vi behandler mennesker som ikke er et speilbilde av oss selv. Vi må bruke vår posisjon til å støtte minoriteters kamp, uten å overskygge deres stemmer.

Det er viktig å diskutere hvordan vi som ikke blir utsatt, kan være støttespillere for minoriteter. Dialogen må foregå på alle samfunnetsplan, og vi som individer må bli bevisste på vår rolle. Norge skal være for alle.

La oss jobbe sammen for et mer inkluderende samfunn der alle føler seg velkomne og verdsatt. Der ingen trenger å frykte død, vold eller diskriminering på grunn av sin tro, hudfarge eller bakgrunn.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.