SiD

I denne tiden er det viktig at helsesykepleieren er tilgjengelig | Mai Østby og Nikolai Sogn

  • Nikolai Sogn (15)
    Nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo Sentrum.
  • Mai Østby (15)
    Fungerende nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo Øst

På våre skoler følte vi at helsesykepleierne forsvant da skolene stengte, skriver Mai Østby, nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo Øst og Nikolai Sogn, nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo Sentrum. Foto: Inspiring / Shutterstock / NTB scanpix

Vi har vært inne i en periode hvor det ikke lenger var lav terskel for å få hjelp.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I nesten to måneder har alle landets elever hatt hjemmeskole. Endelig har skolene fått lov til å åpne. Siden skolene selv har løst situasjonen med hjemmeundervisning, har elevene fått forskjellige erfaringer.

Glemt bort?

Enkelte synes det har vært mange tunge og vanskelige uker, andre synes de har klart å utnytte tiden godt. Men hvordan har bydelene og kommunene sørget for at skolehelsetjenesten har vært tilgjengelig? Hvor ble det av skolehelsetjenesten?

Selv har vi opplevd skolehelsetjenesten som utilgjengelig under hjemmeskoleperioden, og vi sitter med et inntrykk om at flere har det slik. På våre skoler følte vi at helsesykepleierne forsvant da skolene stengte. Hverken bydelene vi bor i eller skolene våre har informert om hvor eller hvordan man kommer i kontakt med tjenesten, eller om det i det hele tatt var mulig.

Mai Østby (15), fungerende nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo Øst. Foto: Privat

Nikolai Sogn (15), nestleder i Elevorganisasjonen i Oslo Sentrum. Foto: Ole S. Haug

Spesielt i tiden vi er i nå, er det viktig at helsesykepleieren er tilgjengelig. Enten om man har opplevd noe vondt i hjemmet, man trenger råd eller bare noen å snakke med, er helsesykepleieren gjerne den første man tenker på.

Å snakke med noen

Kanskje har man bygget et godt og trygt forhold til vedkommende, slik at det er utfordrende å snakke med andre. Det var en periode hvor det ikke lenger var lav terskel for å få hjelp. For selv om skolen er flyttet hjem, forsvinner ikke behovet for å snakke med noen.

Siden skolehelsetjenesten er en oppgave for kommunene og bydelene, er det også forskjellige løsninger fra sted til sted. Så denne meldingen går ut til alle landets kommuner og bydeler:

Nå som skolene er åpnet og samfunnet startes opp sakte, men sikkert, risikerer man en ny smittebølge. Dersom dette ender opp i en ny runde med hjemmeskole, sørg for at skolehelsetjenesten fortsatt er tilgjengelig slik at de som trenger det, får hjelp.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Skolehelsetjenesten
  3. Hjemmeskole