SiD

Krisepakker til bøndene sikrer arbeidsplasser og trygg mat | Oda Maria Hokstad

  • Oda Maria Hokstad (20)

Hver dag produserer bøndene mat som vi er helt avhengige av, skriver Oda Maria Hokstad (20). Foto: Ørn Borgen

Det er helt grunnleggende for en nasjonalstat som Norge å sikre mat til sin egen befolkning.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

FpU-medlem Ola Edseth skriver i Internrevisjonen ung om norsk landbrukspolitikk. Det er skremmende at han mener det er i god ånd ytterligere å åpne markedet for import av landbruksvarer.

Jeg er ingen tilhenger av Regjeringens eller Fremskrittspartiets landbrukspolitikk, men de overføringer som gis er det minste man kan gjøre for å sikre norsk matforsyning.

Det er helt grunnleggende for en nasjonalstat som Norge å sikre mat til sin egen befolkning.

De siste tiårene har vi i Norge vært så rike at vi kan kjøpe oss den maten vi trenger, og de færreste av oss har kjent på sult eller lengtet etter mat.

Avhengig av sterkt importvern

Med klimautfordringer og annen uro i verden kan vi ikke lenger være så sikre på at vi får tak i den maten vi i dag har mulighet til å kjøpe.

Når norske varer og arbeidskraft i tillegg er mye dyrere enn andre steder, er vi avhengig av et sterkt importvern og subsidier.

Årets varme sommervær er et tydelig signal på at vi må forberede oss på vanskeligere forhold for matproduksjon.

Bare 17 prosent av den globale kornproduksjonen omsettes på verdensmarkedet i et normalår, viser tall fra USDA, det amerikanske landbruksdepartementet.

Selv de største produksjonslandene for korn, som USA, beholder det aller meste av maten som blir produsert.

De siste årene har store kornprodusenter som Ukraina, Russland og Argentina stengt grensene sine for eksport i perioder med dårlige avlinger. Dette er gjort for å sikre mat til landenes egen befolkning.

Oda Maria Hokstad, leder for Vestfold Senterungdom, mener man må øke satsningen på Norsk landbruk. Foto: Foto: Senterpartiet (sp)

Vi er helt avhengige av bøndene

Hva er så urimelig med at fellesskapet gjennom statlige krisepakker skal hjelpe bøndene i en vanskelig situasjon? Ja, de er private næringsdrivende, på jobb for deg og meg.

Hver dag produserer bøndene mat som vi er helt avhengige av. Jeg vet ikke med deg, men jeg klarer meg dårlig uten mat.

Landets største fastlandsnæring kommer fra norsk landbruk. En ringvirkningsanalyse utarbeidet for Landbrukssamvirket viser at det er over 9000 årsverk i den bondeeide matindustrien, og det skapes verdier for ni milliarder kroner.

Så å hjelpe landbruksnæringen i en vanskelig situasjon handler ikke om å kaste penger etter bøndene.

Dette er snakk om arbeidsplasser. Det er snakk om din og min mat. Det er snakk om vår hverdag og våre liv.

Den indirekte verdiskapningen er beregnet til å utgjøre 20 milliarder kroner og generere 35.000 årsverk. Statlige overføringer, årets krisepakke og importvernet er med på å sikre nettopp dette, verdiskapning og sysselsetting.

Skaper arbeidsplasser over hele landet

Jeg mener at at Norge har en av de beste matproduksjonene i verden. Norsk mat er trygg mat. Vi har svært få plante- og dyresykdommer og lite bruk av antibiotika. Å støtte opp om det norske landbruket er ikke bare næringspolitikk, men også helsepolitikk.

Trygg mat er en av forutsetningene for god folkehelse. Edseth påstår at politikerne oversvømmer norsk landbruk med skattepenger. Men jeg tviler sterkt på at det er noen bønder som bader i penger. Krisepakker til bøndene bidrar til å skape arbeidsplasser over hele landet og gir oss verdens tryggeste mat!

Les også

Les innlegget Oda Maria svarer på her:


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Landbruk
  2. Landbrukspolitikk
  3. Miljø