SiD

Norsk politikk manglet aldri et sentrumsparti

  • Hilde Alice S. Gunvaldsen (19)
    Hilde Alice S. Gunvaldsen (19)
    Sentralstyremedlem i KrFU
Tidligere KrF-medlemmer og Geir Lippestad gikk sammen forrige uke om å etablere nytt politisk parti.

Her er tre usannheter vi må avdekke.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

I forrige uke fikk vi et nytt politisk parti, Sentrum, som skal fremme fellesskap og nestekjærlighet. Visstnok på en bedre måte enn det vi allerede ser resultater fra med KrF i regjering.

Lørdag 3. oktober skriver Eline H. Lorentzen et Si ;D-innlegg hvor hun stiller spørsmålet: Klarer Sentrum å endre norsk politikk?

Gjennom hele innlegget kommer hun med uholdbare argumenter. Hun karakteriserer norsk politikk som splittende, retorisk og polariserende. Samtidig som hun kommer med noen usannheter som vi må avdekke.

1. KrF bygger politikken sin på religion

Nei. KrF bygger politikken sin på ideologien «kristendemokrati». At denne ideologien henter elementer fra religionen, er klart, men det er ikke å bygge hele sin politikk på religion.

Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (19), sentralstyremedlem i KrFU

Sentrum sier jo selv de skal bygge på elementer i kristendemokratiet. Så dersom det å være kristendemokratisk er å bygge på religion sier jo Sentrum at de vil gjøre akkurat det samme.

2. Norge trenger et nytt blokkuavhengig sentrumsparti

Sentrum ønsker å være blokkuavhengig. De kritiserer KrF for å ha valgt side, og at det derfor ikke lenger er noe blokkuavhengig parti. Likevel sier Sentrum at de skal samarbeide med Arbeiderpartiet. Blir ikke dette litt dobbeltmoralsk?

Hvis de virkelig vil være blokkuavhengig, burde de jo holde seg utenfor regjeringssamarbeid med blokkene. I stedet bør de utelukkende være et opposisjonsparti og eventuelt søke regjeringsmakt med de andre sentrumspartiene.

3. Norge har manglet et parti som setter fellesskap og nestekjærlighet først

Dette er en merkelig påstand. Nestekjærligheten er en av tre hjertesaker i kristendemokratiet. KrF har hatt denne saken som en av sine tre hjertesaker i en årrekke.

Vi har vært her lenge nok til å si at vi har en mastergrad i å forankre nestekjærlighet, forvalteransvar og menneskeverd i politikken.

Det vi kan enes om, er at det er synd at norsk politikk har gjort seg avhengig av ytterpunktene for å danne flertallsregjering. Vi er selvsagt enige i at det burde vært unødvendig. Men når tilfellet er at sentrumspartiene er små, og ytterkant partiene vokser, så er det vanskelig å gjøre noe med.


Sjekk ut hvordan du kan vinne 5000 kroner:

Les også

Konkurranse: Hva har gått bra i 2020?


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.


Les mer om

  1. Politikk
  2. Religion
  3. Kristelig Folkeparti (KrF)