Funksjonshemma-konvensjonen skal ikke gjøre oss spesielle. Snarere tvert imot.

Svaksynte blir kalt «jævla blinding» og rullestolbrukere «jævla hemmis» av samme årsak. Det handler om menneskesyn.

Å være et helt menneske betyr å leve et helt liv med alt det innebærer. Det kan ikke funksjonshemmede i dag, skriver debattanten.
  • Marianne Knudsen (21)
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.

9. mars skal Stortinget ta stilling til om FNs funksjonshemmakonvensjon (CRPD) skal tas inn i norsk lov. Silje Solvang skriver på Si;D at hun håper det ikke skjer.

Jeg forstår godt Siljes bekymring om at funksjonshemmede blir stakkarsliggjort ved å innlemme konvensjonen i loven. Men i dag skjer det allerede i stor skala. For at vi skal kunne motvirke diskrimineringen, trenger vi menneskerettigheter som et verktøy.

Dagens norske lover som omhandler funksjonshemmede, orienterer seg nemlig mot et helse- og omsorgsperspektiv i stedet for et menneskerettighetsperspektiv. Det gjør at vi blir sett på som pasienter og brukere i stedet for hele mennesker.

Ikke gjøre oss spesielle

Å være et helt menneske betyr å leve et helt liv med alt det innebærer. Det kan ikke funksjonshemmede i dag.

Det er viktig å forstå at funksjonshemmakonvensjonen egentlig ikke er egne menneskerettigheter for funksjonshemmede. De skal ikke gjøre oss spesielle. Tvert imot skal de gjøre oss mer som alle andre. Konvensjonen er nemlig en oppskrift for hvordan de generelle menneskerettighetene også kan gjelde oss.

Marianne Knudsen (21).

Selv om krav til universell utforming står i likestillings- og diskrimineringsloven, blir ikke det praktisert. Det skyldes at CRPD ikke er en del av norsk lov.

Menneskesyn

Det stemmer at hatefulle ytringer mot funksjonshemmede er straffbart. Men slike saker blir sjelden fulgt opp og ender aldri med dom. Det skyldes at CRPD ikke er en del av norsk lov. Om den blir det, vil det ha mye å si for hvordan myndighetene opererer.

Svaksynte blir kalt «jævla blinding» og rullestolbrukere «jævla hemmis» av samme årsak. Det handler om menneskesyn. Jeg er enig med Silje i at vi skal bære vår funksjonsnedsettelse med stolthet. Om vi skal stå opp for at vi er mennesker på lik linje med andre, må det også gjelde i menneskerettighetene.


13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.