SiD

Formuesskatt er det siste norske bedrifter trenger | Ola Berg Edseth

  • Ola Berg Edseth (18), organisatorisk nestformann, Oslo FpU og Johan N. Hertzberg (22), 1. Nestformann Oslo FpU
For nyoppstartede bedrifter, som gjerne sliter med lønnsomheten, virker formuesskatten destruerende, mener debattanten.

Si ;D-innlegg: Istedenfor at bedriftene investerer i arbeidsplasser eller nytt utstyr, betaler selskapene ned på Støres ideologiske skatteprosjekt.

Si ;D-innlegg
Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit.

Helt siden Høyre/Frp-regjeringen inntok regjeringskontorene, har skattelettelser vært et prioritert område. En av skattene som er blitt redusert, er formuesskatten.

Mens Youngstorgets høvdinger kaller det «skattelettelser til de rikeste», har Siv Jensen et mer pragmatisk syn.

For hvem er det som egentlig blir rammet av formuesskatten? Ikke bare de rikeste, men også norske bedrifter.

Redusert konkurranseevne

Istedenfor at bedriftene investerer i arbeidsplasser eller nytt utstyr, betaler selskapene ned på Støres ideologiske skatteprosjekt.

Samtidig er noe av det mest ironiske med formuesskatten at utenlandske selskaper slipper unna. Dette medfører redusert konkurranseevne for norske bedrifter.

I en tid med økende globalisering, konkurranse fra internasjonale aktører og minimale marginer, er AUFs ønske om en formuesskatt det siste norske bedrifter trenger.

Må flytte bedriften

I dagens verdenssamfunn er land som Sverige og Tyskland helt sentrale innenfor entreprenørskap. En ting alle de nevnte landene har til felles, er mangelen på formuesskatt.

For nyoppstartede bedrifter, som gjerne sliter med lønnsomheten, virker formuesskatten destruerende og kan medføre en utflytting bedriften.

Mens AUF vil fortsette med Støres ideologiske skatteprosjekt, vil FpU legge til rette for norske bedrifter. Derfor bør du stemme på oss 11. september

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Formuesskatt