Jeg er en av kvinnene du mener trenger frigjørelse, og jeg kan ikke la være å føle meg brukt | Sumaya Jirde Ali

Si ;D-innlegg: Jeg er den svarte, undertrykte, tilslørte muslimske kvinnen.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her.
Høyresiden og antifeminister skyver innvandrerkvinner foran seg i kampen mot «venstrefeminister», skriver Sumaya Jirde Ali (19).

Jeg er blant de kvinnene som man stadig snakker for og om, men sjelden med. Jeg er blant de kvinnene du mener trenger frigjørelse. Jeg er den svarte, undertrykte, tilslørte muslimske kvinnen.

Hvis du ikke har fått det med deg, så har feministbevegelsen fått det kollektive ansvaret i å kjempe for minoritetskvinners rettigheter.

Feminister alene skal bære denne byrden. Alle andre skal lene seg tilbake i sofaen og slappe helt av.

Jeg sitter på sidelinjen og ser det skitne spillet, og jeg kan ikke la være å føle meg brukt.

Høyresiden og antifeminister skyver innvandrerkvinner foran seg i kampen mot «venstrefeminister».

Ikke ranger kvinnekampene

I diverse kommentarfelt er det mange som setter forskjellige kvinnesaker opp mot hverandre og rangerer deres viktighet og relevans, og det er etter min mening lavmål.

Dette er mennesker som ikke skjønner at etniske norske feministers kamp for mer rettferdige vilkår henger tett sammen med min og andre kvinners kamp for frigjørelse fra undertrykkende ukultur og maktstrukturer slik som tvangsekteskap, æresdrap og syreangrep.

Vi må slutte å rangere forskjellige kvinners utfordringer.

Klørne som hindrer innvandrerkvinnene ifra å ta til seg sine rettigheter, er hva vi burde fokusere på, ikke om feminister generelt har sviktet dem. Fokuset på sviket hindrer oss i å komme frem i kampen.

Å skape splittelse mellom innvandrerkvinner og etnisk norske feminister undergraver derfor muligheten kvinnekampen har til å gjøre en forskjell og er i seg selv en trussel for minoritetskvinnenes rettighetskamp.

Myndighetenes oppgave, ikke feministenes

Når kvinner med minoritetsbakgrunn føler seg oversett av kvinnebevegelsen og glemt av feministene, bør det lyttes og bli tatt innover seg et endringspotensial.

Men når høyresiden, liberale og antifeminister slår politisk mynt om menneskers liv og utfordringer, blir jeg rasende.

For det er myndighetenes, ikke feministenes, lovpålagte oppgave å ivareta innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter.

Minoritetskvinner blir ennå utsatt for systematisk undertrykking og ekstrem kontroll, og det skjer under både røde, rødgrønne, blå og blåblå stortingsperioder.

Arbeid mot vold har vært et tverrpolitisk samarbeid, som hverken høyresiden eller venstresiden kan skryte på seg.

Lavmål å gjøre folks liv til politikk

Da Sekulær Feministisk Front hadde et møte med Kvinnefronten, Kvinnegruppa Ottar og andre frihetskjempende kvinner, lyste det rødt for både kommentarfeltkrigere og antifeminister: «Hvordan våger kvinner å stå sammen?!» «Det går ikke an å kjempe to saker på en gang!»

Å gjøre folks liv til politisk spill er lavmål

Det er så klisjé, men det kan ikke bli sagt nok: Sammen er vi sterkere.

Men dette vil de ikke ha noe av. De vil heller se oss splittet enn forent.

Som styggen på ryggen hvisker antifeminister i mitt ene utenlandske øre: «Venstre har sviktet deg!», og i det andre: «Nei, det er høyresiden som har sviktet deg!»

Skam dere! Å gjøre folks liv til politisk spill er lavmål.


Neste uke er 8. mars og kvinnedagen, her er mer å lese om feminisme:


Trenger unge i dag kvinnedag og feminisme?

Tre unge jenter diskuterer kvinnedagen. Sofia Nesrine Srour (21) er troende muslim og feminist - i hijab. Ikke alle mener det lar seg kombinere. Dessuten utfordrer vi gjestene i ulike paroletekster og spør: Hadde du stilt deg bak denne?

Hør den med ett klikk her:


Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her